home
music
design
imaging art
literatuur
networks
facebook
twitter
linkedin
photography
This is the website of the organisation Veldlab field laboratory and the Dutch artist and designer
Robert Fields, also known as Robert van der Velden.
After working in an international environment as an entrepreneur and a designer, he has been an
independent artist since 2004 with music being the main activity.
Don't be mislead by the images on this site and in the rest of the world. If possible, it is important
to develop all the senses, not only the eyes.
For 15 years I am working professionally on an autonomous basis. Creating music is my main activity
and writing a part of my work that has become increasingly important, both in English and Dutch.Dit is de website van de organisatie Veldlab veldlaboratorium en de artiest en ontwerper
Robert van der Velden, alias Robert Fields.
Na het werken in een internationale omgeving als ondernemer en ontwerper, is hij sinds 2004 een
onafhankelijk artiest en kunstenaar met muziek als hoofdactiviteit.
Raak niet misleid door de beelden op deze site en in de rest van de wereld. Indien mogelijk is het
belangrijk alle zintuigen te ontwikkelen, niet alleen de ogen.
De laatste 15 jaar werk ik op een autonome basis. Muziek maken is mijn hoofdactiviteit en schrijven
een deel van mijn werk dat steeds belangrijker is geworden, zowel in het Nederlands als in het Engels.