28/04/2019

Interview met A.L. Snijders door Tommy Wieringa in de NRC

Dit artikel van Tommy Wieringa over A.L. Snijders is echt heel vermakelijk.
En toch is er iets heel vlezigs aan; ik bedoel dat de rauwe werkelijkheid regelmatig de kop opsteekt.
Hoewel ik ook hele korte verhalen schrijf, bedek ik die altijd met de mantel der liefde; ja, altijd.
Ik zou kunnen uitweiden over die keer dat ik door het uitzendbureau naar de destructor ben gestuurd, om de hele dag met een lang mes bedorven slachtafval uit de verpakking te snijden en op een grote, stinkende hoop te gooien; en over al die uitzendkrachten die toen over hun nek gingen,
maar dat is me te echt.
Nee, dan liever een dromerig verlangen naar intense liefde, een woord dat Snijders uiteindelijk ook gebruikt, hoewel voor hem de essentie toch de daad zelf is.
En dat laatste komt me literair bezien te dichtbij die rauwe werkelijkheid, hoewel ik de biologische essentie ervan begrijp.
Zonder hiernamaals wordt voortleven in je nageslacht natuurlijk veel belangrijker; maar door die daad te bedekken met de mantel der liefde, maak ik die niet minder belangrijk.
Integendeel, ik voeg er poëzie aan toe en haal de realiteit eruit; misschien is snijders toch iets te lang naast zwarte Joop blijven wonen, had hij eerder moeten vluchten voor de vooruitgang.
Ik weet het niet.


27/04/2019

Ko Colijn over Ad van Liempt, 27/04/2019 in Vrij Nederland

Ik herinner me de ontmoeting die ik had met Ad van Liempt; het was op 28 maart 2017 tijdens de boekenweek met als thema 'verboden vruchten'.
Hij hield op die avond een lezing in de bibliotheek van 's-Hertogenbosch over censuur in Nederland.

De voorbeelden van machthebbers die allerlei publicaties hebben tegengehouden die hij op  die avond gaf zijn me helaas niet bijgebleven; wel het feit dat ik een aantal keren kans zag  te reageren op hem, door het interactieve karakter en de kleinschaligheid.

Na zijn lezing sprak ik hem aan en vroeg hem of het aantal van circa 300.000 personen die  in de Tweede Wereldoorlog in Nederland deel uitmaakten van het verzet wel klopte; ik geloof dat hij dat wel beaamde.

Vervolgens hadden we het over de impact van verzet in die voor veel nederlanders zo  ingrijpende oorlog.
Ik kwam met het voorbeeld van de bomaanslag op het Amsterdamse 
bevolkingsregister; hij vond het nodig om direct te melden dat die aanslag weinig heeft uitgehaald.

Daarna kwam hij ogenschijnlijk uit het niets met 'De dokter en het Lichte Meisje' van Vestdijk.
Ik heb het op zijn aanraden gelezen; het was in de jaren '50 ongetwijfeld baanbrekend, maar  zoals zoveel oudere literatuur was er moeilijk doorheen te komen.

Later ben ik gaan nadenken over dat oordeel van Van Liempt over die aanslag.
Op mij had die al in mijn academietijd veel indruk gemaakt.
Om eerlijk te zijn is Willem Sandberg voor mij vele malen meer bepalend geweest voor de koers die ik in mijn leven ben gegaan dan Ad van Liempt.

Toen wist ik nog niet dat Sandberg jonkheer was; wel dat hij grafisch werk maakte dat mij  aansprak en inspireerde.
Ook zijn maatschappelijke positie sprak mij aan, middenin artistiek  en modern Amsterdam.

Kortom, Ad van Liempt is er niet in geslaagd de impact van die aanslag, waarbij Willem  Sandberg meewerkte aan de voorbereiding, teniet te doen.
Hoeveel impact die had ten aanzien van het aantal Joden die gered zijn, zou nader onderzocht moeten worden; maar voor mij blijft het belang van Willem Sandberg en zijn kunst, zijn toegepaste ontwerpen, zijn persoon en leiderschap, staan als een huis.

Zou het een poging tot censuur zijn geweest van Ad van Liempt? Mogelijk, maar met welk  motief, vraag ik me af; wellicht om de belangen van het netwerk, waarin hij groot is gegroeid  te verdedigen.
Het is een netwerk dat zich kenmerkt door de televisie als centraal medium,  terwijl bij mij internet centraal staat als publicatiemiddel en mijn netwerk vooral wordt  gekenmerkt door creativiteit.
Dat is nogal een verschil en dat zal voorlopig wel zo blijven, al lijken die twee langzaam maar zeker naar elkaar toe te groeien.  


17/04/2019

reactie op het artikel ‘herstel gaat met technische handicap’ door gretha pama, 16/04/2019, nrc

naamgenoot hugo van der velden heeft blijkens zijn opvatting over de middentoren - laatdunkend dakspits genoemd - een nogal protestantse inslag
kijk naar de sint bavo in haarlem en bewonder de prachtige middentoren; zie de kathedraal van salisbury en je begrijpt waar de russen het over hebben
hij spreekt over restauratie, ik hanteer bij voorkeur de term herbouw; en bij herbouw is het niet gezegd dat alles precies zo moet worden als het was, nee, verbeteringen zijn aan de orde
zo zijn kathedralen door de eeuwen heen gebouwd, met de tijd mee evoluerend


04/04/2019

Reactie op Villamedia naar aanleiding van het artikel ‘Peter Vandermeersch en Philippe Remarque over de overwinning van de kwaliteitskrant op online’ van 04/04/2019, door Frans Oremus

Het denken in termen van winnen en verliezen en in het kader van een wedstrijd tussen kwaliteitsjournalistiek aan de ene zijde en online aan de andere zijde, doet het wereldwijde web tekort; reden voor mij om te ontkennen dat er zo'n wedstrijd bestaat.
Ik treed buiten kaders vanwege de ruimte die internet en een leven als artiest bieden; het is een heel leertraject met disrupties voor dat oneindige, innovatieve digitale domein soepel correspondeert met de traditionele media en vice versa
nepnieuws en beperkende verdienmodellen staan innovaties in de weg; in een nieuwe economie met duurzame menselijke waarden, krijgen die innovaties de kansen die ze verdienen en daar werk ik dan ook aan.


06/02/2019

Reactie op de column 'Een leven van onvervuld verlangen’ door Bas Heijne, van 31/01/2019 in de NRC

Er zijn een aantal zaken heel interessant aan dit artikel over Nietzsche's biografie.
Allereerst is dit de paradox van postmoderne tijden, waarbij het progressieve gelijkheidsideaal wordt weggezet als een slaafse moraal; of iets dergelijks.
Ik heb zelf niet het idee in de tijd van het postmodernisme te leven, omdat ik als ontwerper veel meer met het modernisme heb; dit onderschrijft de visie van Nietzsche dat iedereen zijn eigen werkelijkheid heeft.
Toch zie ik wel, dat de meeste mensen voor een belangrijk deel volgers zijn van de samenleving waarin ze leven; en daarmee ontstaat inderdaad het gevaar van een onleefbaar isolement.
Ik weet dan ook dat het belangrijk is niet te lang in een dergelijk isolement te blijven leven.

Interessant is verder, dat deze biografie is geschreven door een vrouw over een man; ik vraag me dan ook af wat het verschil zou zijn als een even gedegen biografie van Nietzsche door een man zou zijn geschreven.
Het zou zomaar kunnen dat Elisabeth, de zus van Nietzsche, dan met een heel ander perspectief zou zijn beschreven en er beter vanaf zou komen; maar voor ik die indruk krijg, moet ik eerst deze biografie maar eens lezen.
Dat vele lezen veroorzaakt al snel een isolement, waar ik in deze tijden weinig behoefte aan heb; bovendien ben ik al met de nogal agressieve, betekenisvol tweedelige biografie van tijd- en naamgenoot Frederik van Eeden bezig, van de hand van Jan Fontijn.
Dichter bij huis, maar proportioneel zeker niet minder betekenisvol; ook hierbij vraag ik me af wat het zou opleveren als iemand van het andere geslacht de biografie zou schrijven.
Noem het biologisch reconstructivisme (altijd leuk, een woord waarbij de spellingscontrole ten onrechte aanslaat), postmodernisme is het beslist niet.

03/02/2019

Reactie op de column ‘hoe ongezond mag ik zijn?’ door Bas Heijne, van 28/01/2019 in de NRC

We weten steeds meer, stelt Bas Heijne in deze column; maar is dat wel zo?
Wat als we nu wel meer te weten komen, maar de expansie van het universum ervoor zorgt dat we steeds meer niet weten? Ik weet niet veel, maar wat ik wel weet blijken vele anderen niet te weten.
Gelukkig wordt er dankzij internet - ook een immer expanderend gegeven - meer kennis gedeeld, waardoor we kunnen spreken van een zekere mate van verlichting; maar het duistere heelal dijt waarschijnlijk veel sneller uit.
Wel met hier en daar een lichtpuntje, dat wel; Robert Johnson en Bob Dylan suggereren een pact met de duivel om zaken in een stroomversnelling te brengen.
Dus naast verlichting ook verduistering omarmen lijkt de oplossing; al heeft dat laatste woord een nogal negatieve betekenis, net als verdonkeremanen.
Maar misschien is dat wel iets racistisch...

____________________________________________________________________________________________________________________________

08/11/2018

message to neil young at 11/08/2018

hello there,

i don't know if it's possible to send a message to neil young this way, but it's no big deal to just give it a try
i've been aware that the president of the usa has been using your music without permission and that it grieves you, which I can imagine; your point of view is very clear in this and the donald can learn a lot from your ability to express yourself in words (as I can)
however, it might not be completely clear to you why he is doing this exactly; if you compare your ideas with mine, there is a substantial overlap
but regarding cannabis and mental health there might be a difference; so I advise you to check out my website and if possible have someone translate my dutch, because I didn't have the time to do that nor the means to outsource this (these relevant links are now hidden, because I am mainly an artist and no longer a mental case)

live long and prosper,


robert fields also known as robert van der velden


08/11/2018

reactie op het artikel 'succesvolle kunstenaar al jong aan de top' van 8/11/2018 door bart funnekotter in de nrc

er is altijd kunst geweest van en voor de gevestigde orde en kunst die tot de avant garde of tegencultuur behoort; de kunst die nu wordt beschouwd als toonaangevend, werd in de tijd dat de kunstenaar leefde niet zelden verguisd
van gogh, mondriaan en rembrandt in zijn latere leven behoorden niet tot deze gevestigde orde; daar zijn historische lessen uit te trekken
het is belangrijk jezelf als kunstenaar de filosofische vraag te stellen, wat succes nu eigenlijk precies is; heeft kunst te maken met je mogelijkheden tot expressie en innovatie of met geldelijk gewin en maatschappelijke status? kun je met kunst een oorlog winnen of verliezen? helpt het een andere planeet te koloniseren? kies zelf wat belangrijker is


04/11/2018

reactie op de publicatie van de lezing over intimiteit, het nieuwe boek van paul verhaeghe, op 4/11/2018

er zijn nog twee andere lichamen die na het lezen van dit artikel in me opkomen
ten eerste is dat het hemellichaam moeder aarde; daarvan is het moeilijk er als mensheid goed voor te zorgen, maar we kunnen bij ons eigen lichaam beginnen
ook dat is niet gemakkelijk, maar niet onmogelijk; het tweede lichaam dat ik veel vasthoud is een gitaar
ik heb geen koor - ook te beschouwen als een lichaam - maar wel akkoorden
het snaarinstrument is er al minstens vijf millennia - er zijn hiërogliefen gevonden daterend van 3000 voor christus met afbeeldingen van een vergelijkbaar instrument - en de klankkast reflecteert het eigen lichaam van de gitarist; de pijn van de blues is bijvoorbeeld niet hetzelfde als de in het artikel genoemde pijn om mooi te zijn, te presteren
door te zingen over hartzeer of er gitaar mee te spelen, wordt deze pijn op een vloeiende wijze uit het lichaam gebracht, de omgeving in; en als anderen daar dan enthousiast over worden - dat hoeven er niet veel te zijn - is er de betekenisvolle zelfzorg die zorg voor de ander genereert
zo is een economie met een groeiend aantal gitaren een heel andere dan die met een groeiend aantal auto's en files; ook een economie met groeiende bomen is er een zonder schadelijke groei


02/11/2018

reactie op het artikel 'ouders zijn nodig, maar niet beslissend' door gemma venhuizen, van 02/11/2018 in de nrc

het is jammer dat het betoog van robert plomin een kern van waarheid bevat, die wordt ondergraven door krachttermen en ernstige psychiatrische diagnoses zonder stevige biologische basis, met slechts statistieken die het gebruik van de diagnose tonen
je moet het hebben meegemaakt om te weten hoe relatief alles in de geestelijke gezondheidszorg is en vrijwel alles afhangt van subjectieve waarnemingen en gedrag; zijn verhaal lijkt op dat van dick swaab, die een belangrijke doorbraak heeft veroorzaakt met zijn werk, maar zich tegelijk ook vergaloppeert aan het gebruik van diagnostiek die hij beter aan een uitmuntende psychiater kan overlaten
die laatsten zijn overigens even dun gezaaid als een robert plomin of een dick swaab; thomas szasz was er een van en in nederland jim van os een andere, al zitten ook die vaak niet op dezelfde golflengte


31/10/2018

reactie op het artikel 'de gitaar sterft niet, want: the beatles kun je alleen op een gibson spelen' door joost pijpker, van 31/10/2018 in de nrc

het is met gibson en fender net als met the beatles en de rolling stones, je bent meestal voor de een of de ander; maar the beatles en pete townshend kennen we toch vooral van hun geweldige rickenbackers
inderdaad hadden the beatles een of meer akoestische gibsons, maar op dat terrein is martin toch echt dominant in de markt; zelf ben ik op elektrisch gebied echt een fender-type, zowel qua gitaren als versterkers
dat is meestal andere muziek dan guns 'n roses en jimmy page; toch is ook gibson een heel goed merk
ik hoop dan ook dat ze ophouden met trends volgen en nog meer teruggaan naar de bron: voortreffelijke gitaren bouwen


26/10/2018

reactie op het artikel 'allen een beetje schuldig, allen een beetje slachtoffer; maar zo is het niet' door jannetje koelewijn, van 26/10/2018 in de nrc

een hele goede zaak dat dit artikel is verschenen; ik ben een zoon van een verzetsman en ooit weggezet als iemand die een fictief en gepolariseerd beeld heeft van goed en kwaad
in mijn huidige, engelstalige repertoire komt in negen songs het woord 'good' voor, in vier 'bad' en in drie 'evil'; het zijn 49 songs, dus dat lijkt me niet extreem
zonder besef van goed en kwaad kunnen mensen monsters worden, ook in deze tijd; goed en kwaad overdrijven is - als het niet door de politiek, de rechtspraak, de politie of de journalistiek gebeurt - meestal vermakelijk
het relativeren opent de deuren voor beestachtigheid


15/10/2018

reactie op het artikel 'dividendbelasting definitief niet afgeschaft' door jorg leijten, van 15/10/2018 in de nrc

om eerlijk te zijn heb ik veel geleerd van het bedrijfsleven; uiteindelijk ook hoe het niet moet en hoe het beter kan
opgegroeid onder de rook van philips ben ik nu een uitvinder en een innovator; een die zijn hoofd niet onder een scanner van philips zal leggen
niet omdat er zo veel mis is met het laten scannen van je hoofd, maar wel met hoe die scan vervolgens geïnterpreteerd wordt; het kan en het moet humaner
de communicatie optimaler; en als er geen wederzijds begrip is, dienen intermediairs hun cruciale taak te vervullen
we hebben nu wel genoeg ellende gezien van te veel focus op omzet en winst; duurzame winst is veel veiliger
geef die denkwijze groen licht en een stopteken voor het verouderde zakelijk denken


12/10/2018

reactie op het artikel 'god bestaat, er is bewijs' door rené van woudenberg van 12/10/2018 in de nrc

ik ben er al enige tijd van overtuigd, dat er geen big bang was, maar hetzelfde en dan vertraagd in de tijd; hierdoor is dat waar te nemen als een big blowup, een geleidelijkere beweging dan een knal
nu denkt u natuurlijk te weten waar ik zo'n overtuiging vandaan haal; ik zal het verklappen
van het me verdiepen in de vierde dimensie tijd, zoals die door minkowski voor het eerst is voorgesteld en door einstein bekend gemaakt
een knal heeft iets chaotisch en lijkt minder gecontroleerd dan de vertraagde weergave ervan; en zo nemen we een ordening waar, louter door de factor tijd
eerder meende ik ergens te hebben gelezen dat het universum een middelpunt heeft dat gedefinieerd kan worden met de kruising van een x-, y- en z-as; later las ik weer dat dat niet zo was
mogelijk was het dit artikel: https://www.nrc.nl/nieuws/2009/06/27/middelpunt-van-het-heelal-11747403-a667532
maar net als in dit artikel bij de jager, ontbrandde er iets in mijn brein door dat middelpunt; ik vond de allesomvattende orde met een driedimensionaal kruis iets heel christelijks, zoals een kruisingstoren waar het midden- en dwarsschip van een kerk elkaar kruisen
de plek waar christus is gekruisigd, is ook te definiëren met behulp van een driedimensionaal kruis
mogelijk is deze theorie van de constructie van het universum foutief door te stellen dat alle hemellichamen zich van de kern af bewegen; als dat namelijk niet zo is, zijn wij (nog) niet in staat te bepalen waar dat middelpunt is
en dan is het net als bij het elektron: het is nooit waargenomen, maar het is zeer plausibel dat het bestaat


10/10/2018

reactie op het artikel 'als diverse politici een onzin-theorie napraten' van 10/10/2018, door tom-jan meeus in de nrc

dit artikel ziet een belangrijk feit over het hoofd; wijsheid komt met de jaren
het is erg moeilijk een dergelijk spreekwoord onderuit te halen, want waarom is het dan niet al eeuwen geleden in onbruik geraakt? precies, omdat er een kern van waarheid in schuilt
het verjongen van de politiek is in dat licht een zorgelijke ontwikkeling; oude, grijze dames en heren zijn niet sappig om naar te kijken en voeden in die zin het opgepompte imago van de populistische politiek niet
en wat te denken van de veertigers die zich nu onvoldoende vertegenwoordigd voelen? dat is een hiaat in de volksvertegenwoordiging, die de tweede kamer behoort te zijn


09/10/2018

reactie op het artikel 'maar d66, wat ben je: een partij of een merk?' van 09/10/2018, door tom-jan meeus in de nrc

het leven is instabiel en er is niets stabieler dan de dood
dat is natuurkunde; dus op het moment dat een politieke partij de stabiliteit gaat benadrukken als een unique selling point gaat er iets wezenlijk mis
d66 is geen volkse partij en ook hans van mierlo kwam uit de gegoede burgerij voort; dat gaat iets dieper dan een corporate identity
van progressieve partij werd het uiteindelijk een gematigde partij; om niet te zeggen middelmatig
en dat is jammer, want er is meer uit te halen als je innovatie het politieke bestel bepleit; dat is namelijk een goed uitgangspunt
maar niet elke vernieuwing of uitvinding resulteert in innovatie; en met het vervloeken van het bestel (van mierlo), noch met te stellen dat er met het democratisch bestel niets mis is (arib), komen we genoeg vooruit
innovaties moeten - conform wat de directeur van dnb klaas knot stelt om het financiële systeem niet te onbetrouwbaar te maken - geleidelijk gaan (het financiële systeem is immers geen levend organisme); stapje voor stapje
voorzichtig, veilig en weloverwogen; in een wereld die continu in beweging is, kan alleen een heel flexibel en veerkrachtig bestel de tand des tijds doorstaan
daar lever ik graag een bijdrage aan, met of zonder lidmaatschap van een politieke partij


15/09/2018

reactie op het artikel 'waar komt toch dat hardnekkige geloof in de vrije markt vandaan?' van 13/09/2018, door merijn oudenampsen in de nrc

dit is een heel belangrijke en zorgvuldige terugblik in de geschiedenis van de wereldeconomie, die tot voor kort vooral het welvarende westen als centrum had; omdat we tegenwoordig moeten concurreren met opkomende markten die voor een groot deel een autocratisch bewind hebben, wordt onze democratie in deze tijd enorm op de proef gesteld
decadentie en verval komen aan het licht en dat is maar goed ook; nu, elf jaar na het ontstaan van de kredietcrisis, is de volle omvang van de ramp pas waarneembaar
we dienen aan de slag te gaan met een afbraakproces om te komen tot een onschadelijk kapitalisme; het tijdperk van het antropoceen vraagt om een nieuw soort humanisme, dat van de 'groene mens', eigenlijk de échte homo sapiens in de juiste betekenis van het woord sapiens (wijs), die de zorg voor de mensheid paart aan de zorg voor de aarde, ons ecosysteem
een planeet b is er nog niet, maar kan er wel komen om de mensheid een functionele spiegel voor te houden; misschien wel een schrikbeeld, dat we nodig hebben om de ondergang van de planeet te voorkomen
een groene maan, geschikt gemaakt voor bewoning en gebracht als een idyllisch ideaal, kan voor velen zo'n schrikbeeld zijn; voor diegenen die nostalgisch verlangen naar vervlogen tijden en de daarbij behorende dode maan willen behouden


31/08/2018

reactie op het artikel 'de geldschieter wil wel zelf wat aan het onderzoek hebben' door frank van kolfschooten, clara van de wiel & maarten huygen, van 31/08/2018 in de nrc

de fundamentele vraag die hier rijst is in hoeverre onafhankelijkheid nodig is voor de wetenschap
ik ben ooit na twee jaar van de universiteit gegaan, omdat ik wist dat ik als ontwerper meer invloed op de samenleving kon uitoefenen; en na vijf jaar van de design academy eindhoven, omdat het aan het einde niet meer inspirerend was
de neoliberaal denkt dan meteen, kort door de bocht: eigen schuld, dikke bult; nu kan je geen pak kopen
maar veel baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen in onze geschiedenis zijn in schuurtjes gedaan, ver verwijderd van geldschieters en bedrijven waar een dodelijke diplomatie de scepter zwaait; dat is tegenwoordig echt niet anders dan eeuwen geleden; uiteindelijk ben ik niet heel ontevreden zonder duur pak, onafhankelijk te zijn van een hbo-diploma of een academische graad en niet meer dan de bijstand nodig te hebben om ertoe te kunnen doen, daarmee een voorbeeld scheppend voor velen in een vergelijkbare situatie
uiteindelijk wel...


29/08/2018

reactie op het artikel 'dicht op de huid van neil armstrong' door coen van zwol in de nrc van 29/08/2018

een teneur als beschreven in dit artikel is iets, waar decennia lang de economie - ja, daar is het weer - op is gebouwd
de held wordt vormgegeven als een koele kikker met een pokerface
vergelijk het met james bond, de borrelende womanizer die van geen enkele schoonheid diep onder de indruk raakt en schiet wat hij schieten kan; maar wat als het nu gewoon gezonder is om een kleurrijk palet aan emoties te hebben? zo iemand wordt meestal neergezet als een labiele karikatuur, maar is dat niet vooral beeldvorming?
want hoe belangrijk is het om stabiel te zijn als het ruimteschip - of misschien is het wel een tijdschip - waar je in reist zo stabiel is als het maar zijn kan? en is stabiliteit niet vooral iets voor een machine en niet voor een levend organisme? ik weet het wel zeker
ook de briljante natuurkundige en nobelprijswinnaar ilya prigogine wist dat met zijn far from equilibrium thermodynamics; en moleculair bioloog en biochemicus dr robert melamede ph d, die baanbrekend werk verricht betreffende cannabinoïden


26/08/2018

reactie op de uitzending van buitenhof op 26/08/2018: redesign democratie

graag laat ik even weten, dat wat mij betreft de toekomst zich even heel helder openbaarde in de discussie aan het einde van het programma; dit gebeurde door de analyse dat de eerste wereldoorlog het einde van het imperialisme inluidde, de tweede wereldoorlog het einde van het fascisme, de koude oorlog het einde van het communisme en de huidige situatie het einde van de liberale democratie
ga je deze gevolgtrekking nauwkeuriger beschouwen, dan kun je: je afvragen wat imperialisme nu precies is (of was), constateren dat de tweede wereldoorlog in elk geval een einde maakte aan het antisemitische nationaal-socialisme, de koude oorlog het einde van het dictatoriale, russische communisme en de huidige situatie - die ik zelf graag typeer als de hete oorlog - het einde van het hitsige, destructieve kapitalisme; want niet alleen de mensen raken oververhit, ook het klimaat
dat de schrijver philip huff voor deze reeks graag het socialisme in de plaats ziet komen, begrijp ik wel; maar die bevindt zich tegenwoordig niet bepaald in het centrum van de belangstelling
een groot deel van het volk wil immers liever de geneugten van de hoogconjunctuur, dan politiek actie te moeten voeren voor meer loon; anders zou er wel een levendigere vakbond opkomen
wat voor -isme er op zal komen is voor mij nu nog niet duidelijk; het kapitalisme zal niet verdwijnen, als je in ogenschouw neemt hoe populair dat nog altijd is
maar het zal wel een versobering moeten doormaken om te voorkomen dat we met man en muis vergaan; dan ben je al bergen aan het verzetten en hoef je je minder bezig te houden met bijvoorbeeld secularisme en/of religie


23/08/2018

reactie op het artikel 'ingrediënten voor het verhaal waar links naar op zoek is' door derk walters, in de nrc van 23/08/2018

van alle verhalen, hebben de waargebeurde verhalen de meeste impact
die leiden tot bestsellers en blockbusters, en terecht; ook al heb je vanuit je linkse ideeën - zoals die over schaalverkleining - misschien een hekel aan die successen
ik weet niet in hoeverre mijn verhaal - dat ooit begon als een links verhaal - tot de grote verhalen behoort, maar ik ga het wel schrijven; vanuit een ver doorgevoerd individualisme, hoe ongezellig sommige partijcoryfeeën, die beter bij een hobby-vereniging kunnen gaan, dit ook mogen vinden
want in tegenstelling tot george monbiot zie ik helemaal geen probleem in individualisme; totale autonomie is immers een onmogelijkheid, je hebt altijd anderen nodig om je leven te leiden
maar liever een enerverend praatje met een wildvreemd persoon, dan blijven hangen in de claimende 'gezelligheid' die elke ambitie de nek omdraait


21/08/2018

reactie op het artikel 'nederlandse instellingen wilden mij niet behandelen' (grunberg in het
verpleegtehuis #1) door arnon grunberg, van 21/08/2018 in de nrc


op 4 maart dit jaar overleed mijn moeder in een verpleeghuis

ze had er de laatste dagen van haar leven doorgebracht tot vlak voor haar 95e verjaardag

een van de meest treurige zaken die ik aantrof in deze - op een toplocatie gesitueerde - instelling waren de tijdschriften; ze waren
allemaal maanden oud

alle patiënten waren dus verstoken van een wezenlijk deel van de actualiteit, met uitzondering van het bezoek dat ze kregen en de televisie
dat was waarschijnlijk onbedoeld, maar het laat zien dat er duidelijk te weinig geld was om de patiënten nog het gevoel te geven dat ze ertoe deden; het maakte het verpleeghuis tot een duidelijk eindstation, met voor velen de dood als enige weg naar buiten
laten we hopen dat er van de twee miljard die er extra aan de verpleeghuizen worden uitgegeven - met dank aan de acties van hugo borst cum suis - de mensen tot op het laatste moment het gevoel houden ertoe te doen, onder meer doordat er elke dag een paar actuele kranten neergelegd worden
mijn moeder las die kranten al jaren niet meer; had ze dat maar wel gedaan...


16/07/2018

handelsoorlog; reactie op de uitzending van nieuwsuur van 15/07/2018

met dit bericht reageer ik op de uitzending van nieuwsuur gisterenavond, betreffende de handelsoorlog tussen de vs en china; ik doe dit als interdisciplinair ontwerper, maar ik kan hier met wat ruimdenkendheid ook voor onderzoeksjournalist of econoom door
de analyse wordt met sprongen vooruit geholpen, als je bedenkt dat het huidige internationale handelssysteem - onder meer door de enorme hoeveelheid transport - een ernstige aanslag is op ons ecosysteem en onze grondstoffen; het is dus alles behalve eerlijke handel
om dit systeem drastisch te kunnen wijzigen, is het belangrijk delen te elimineren en zo behoefte te creëren aan iets nieuws, dat beter kan worden omdat het met de huidige inzichten opgebouwd wordt
een handelsoorlog zou wel eens het middel bij uitstek kunnen zijn om dit te realiseren; een interdisciplinaire denkwijze wellicht noodzakelijk om tot oplossingen te komen


02/07/2018

reactie op het artikel 'het misverstand van massa en amusement' door tom-jan meeus, van 02/07/2018 in de nrc

ik vermoed dat het nog ernstiger gesteld is met de publieke omroep; het volk ziet zich genoodzaakt in een gefragmenteerde wereld te leven, terwijl de politiek probeert door massavermaak aan te jagen de eenheid te bewaren
iets wat gedoemd is te leiden tot de klassieke eenheidsworst; en niet alleen goede journalistiek lijdt hieronder, ook wetenschap, kunst, muziek, cultuur, cinema
dat er met kwaliteit te weinig geld verdiend kan worden, wordt ontkracht als je beseft hoe weinig geld er eigenlijk nodig is om het leven helder te kunnen beschouwen en tegemoet te treden; sterker nog, al dat geld en al die zogenaamde welvaart maakt mensen (behaag)ziek en kortzichtig


28/06/2018

barones elsa: de vergeten vrouw achter duchamps pispot; reactie op het artikel door sandra smallenburg, in de nrc van 17/06/2018

duidelijk is dat er in de kunstwereld meer vrijelijk wordt geassocieerd en gespeculeerd dan bijvoorbeeld bij een onderzoek in een moordzaak; wie de bedenker van het kunstwerk fountain is, is in de hoogtijdagen van dada minder belangrijk dan hoe ermee is omgegaan
interessant is voor mij dat duchamp als een reconstructivist avant la lettre wordt afgeschilderd in dit artikel; reconstructivisme is een 21e eeuwse stroming in de filosofie, waarvan ik het bestaan niet kende toen ik bedacht dat ik reconstructivistisch werk maakte
het vormde voor mij een logisch vervolg op constructivisme en deconstructivisme; ook interessant voor mij is dat de achternaam duchamp de franse versie is van mijn achternaam
tel hierbij op dat hij geboren is in blainville-crevon in noord-frankrijk en net als ik van schaken en absurdisme houdt en het vermoeden rijst dat hij hetzelfde Y-chromosoom heeft als ik; dat is geen anti-feminisme , maar genetische genealogie
als het kunstwerk fountain inderdaad van elsa von freytag-loringhoven is, dan heeft duchamp er in elk geval niet voor gezorgd dat het in de vergetelheid is geraakt door het weg te gooien; hem net als elsa beschouwen als leden van een krachtige dadaïstische stroming doet beiden naar mijn idee het meeste recht


26/06/2018

reactie op de column 'opgeven' van ellen deckwitz in de nrc

"en toegegeven, als je ziet hoe verliefden zich gedragen is er echt wel grond om te twijfelen aan hun toerekeningsvatbaarheid" is natuurlijk gevaarlijk kort door de bocht; ik pleit voor een samenleving, waarin misschien wel een liefdesziekte bestaat, maar dan toch een waar de rechter niets over te vertellen heeft, noch de psychiater, psycholoog of huisarts
slechts de dichter, liedjesschrijver of romanschrijver, columnist of kunstenaar mogen de remedie aanbieden, die niet uit een behandeling, zorg of medicatie kan bestaan


26/06/2018

reactie op de column van max pam in de volkskrant: 'de mensen zijn echt niet gek'

de ironie in de stelling 'de mensen zijn echt niet gek' openbaart zich vooral bij het lezen van de inhoud van dit artikel;
ook ik haal wel eens prof. dr. A. (Arnold) Heertje aan als licht in de duisternis
duisternis die door hele volksstammen economen wordt veroorzaakt
daar is immers een verdienmodel voor in het leven geroepen, terwijl Arnold Heertje van zijn welverdiende pensioen geniet; zijn verdienmodel leidt blijkbaar niet meer tot optreden in de media
het is duidelijk dat voor die andere economen geldt, dat we in een hoogconjunctuur leven en alles goed gaat; vanuit mijn - echt niet (minder) gekke - perspectief worden we omringd door griezels die volgens dubieuze verdienmodellen zichzelf, elkaar en anderen het leven zuur maken; en ook dat valt bij mij onder economie, maar dan wel een zieke
een noodlijdende economie die bijvoorbeeld resulteert in een ban op spijkerbroeken, want die zijn schuldig aan het ondermijnen van de europese identiteit; ik hou het er meestal op dat iedereen min of meer gek is en daardoor normaal doen heel belangrijk
het verschil met de stelling "de mensen zijn echt niet gek" indien die serieus wordt genomen, dus niet ironisch bedoeld is - en dan niet in de seksuele betekenis van de uitdrukking 'serieus nemen', want ik kan me geen #metoo affaire veroorloven - is, dat er zo meer bandbreedte ontstaat voor niet a-sociaal uitpakkende, maar wel afwijkende gedragingen; deze ironie valt daar ook onder
en dat hebben we nodig, dat maakt onze economie weer gezond


18/06/2018

reactie op het artikel 'zo veel rijkdom; en zo weinig beschaving' door tom-jan meeus in de nrc

een heel helder artikel, dat aangeeft dat veel praten - dat doen politici nu eenmaal, naast zich goed presenteren - niet leidt tot betere grenzen; dat laatste is een ontwerp-vraagstuk: hoe maak je een grens, waarbij kinderen niet van hun ouders worden gescheiden? bijvoorbeeld door reservaten te creëren, tussenruimtes die tot geen van beide staten behoren
hier speelt de verbeelding een cruciale rol; eerst ziet de getrainde ontwerper een beeld van een oplossing en vervolgens wordt dat beeld omgezet in - hier geschreven - woorden en/of twee-, drie- of vierdimensionale beelden
die verbeelding is dus noodzakelijk om niet te verzanden in oplossingen als concentratiekampen; het is gevaarlijk om een samenleving dusdanig te politiseren, woorden zo belangrijk te maken, dat de verbeelding geen kans meer krijgt


14/06/2018

reactie op het artikel 'de leugen van marchel duchamp' door sandra smallenburg in de nrc

dit artikel geeft op ultieme wijze weer, waarom het wereldje van kunstenaars - zo groot als het lijkt is het niet - zo'n nare omgeving kan zijn om in te verkeren; het is er slecht gesteld met de waarheidsvinding en voor je het weet, wordt een onderwerp of kunstwerk geroofd door mensen die er een bepaalde missie in zien
zo vermoed ik dat theo paijmans - geheel in lijn met zijn achternaam - een feminist is; u zult meteen tegenwerpen dat ik er mijn missie, dan wel rooftocht van maak om zo uit te halen wegens mijn achternaam
en ik kan dan antwoorden, dat ik slechts het edele schaakspel bedrijf, hier in metafysische zin; de poging om duchamp in plaats van als grootmeester als een ordinaire dief weg te zetten stoelt op flinterdun bewijs, zo dun dat het de vergelijking met een urinoir als kunstwerk glansrijk doorstaat
want dat is dit artikel, als een urinoir in de veelheid van nepnieuws die we in deze tijden te verstouwen krijgen en waartegen een cordon sanitaire het enige is dat helpt; en niet eens een readymade


23/05/2018

philip roth 19/3/1933-22/5/2018

zelden heeft het oeuvre van een auteur me zo geboeid als dat van philip roth
ondanks zijn tegengestelde geloofsovertuiging, waren de vaak naar voren komende machteloosheid van het individu en de neiging tot afzondering zeer herkenbaar
het zwarte karakter van veel scenario's herkende ik uit de tijd dat ik zelf mijn geloof kwijt was geraakt, vooral door het toegeven aan de door roth vaak beschreven mannelijke lust
toch biedt roth juist troost en hoop, doordat hij tegelijkertijd een zeer succesvol schrijver was
een heel bijzonder mens is niet meer onder ons


19/05/2018

reactie op citaat stefan hertmans van lukas bärfuss 'krieg und liebe'

"what is finally defined is anti-enlightened, especially if this defined a so-called core" uit bärfuss 'krieg und liebe', pagina 230

pragmatiek als de tegenpool van dogmatiek beschouwend, durf ik - reagerend hierop - de stelling aan dat een pragmatisch bijgestelde definitie van verlichting, onderhevig aan voortschrijdend inzicht, ons verder brengt; zo kan ineens de duisternis het metafysische licht op een zaak werpen, dat al die tijd nodig was om deze te doorgronden
zonder licht geen schaduw zichtbaar


19/05/2018

reactie op artikel van beatrice de graaf: verward of verbitterd?

een interessant artikel, waarvan de witte en zwarte zwanen vragen oproepen bij mij
waarom niet zoeken naar zwarte zwanen en ontbrekende witte zwanen, bijvoorbeeld?
de vraag wat de definitie van terrorisme is, houdt beatrice de graaf meer bezig, dan de vraag wat verward is
bij mij is het andersom; beatrice verdient haar geld voor een aanzienlijk deel via het begrip terrorisme, terwijl ik als gevolg van onduidelijkheid over wat verward is of is geweest, allerlei problemen dien op te lossen zonder daarvoor betaald te krijgen
enige scepsis ontstaat er dus als de relatief nieuwe term verbitterdheid wordt geïntroduceerd; het doet me denken aan piet hein donner, die niet als 'angry old man' wil eindigen
en dat doet me weer denken aan het edele schaakspel, waar zijn oom grootmeester in was; schakers hebben vaak iets warrigs, een term waarvan ik heb gemerkt dat de politie die recentelijk gretig gebruikte in mijn richting
tot ik er een punt van maakte; ik heb bepleit dat het beter is het containerbegrip warrig te ontdoen van zaken als verstrooid of vergeetachtig
dit omdat de laatste twee meestal redelijk ver afstaan van problematisch verward gedrag; zoals u kunt lezen, schep ik genoegen in het eindeloos nuanceren en associëren, waar het zaken betreft die raken aan onze veiligheid
het is een creatief proces dat voorkomt dat ik eindig als een boze, oude man; het heeft iets van schaken weg
de overheid doet zetten en ik doe als betrokken en bewogen burger tegenzetten; daar worden we beter van


06/07/2017

misbruik van taal in de ggz; dementie

op advies van het landelijk meldpunt zorg, bericht ik u als lid van de vaste kamercommissie voor volksgezondheid, welzijn en sport met betrekking tot bovengenoemd onderwerp
eigenlijk wil ik geen partijpolitieke voorkeur uitspreken, maar u komt via de televisie over als iemand met een opmerkelijk heldere geest; vandaar dat ik bij deze graag een uitzondering maak

de term 'misbruik van taal' wordt door mij sinds enkele weken gebezigd om de problematiek in de geestelijke gezondheidszorg krachtig en kernachtig samen te vatten; ik kwam tot deze formulering na contact met de kunstsector
ik heb de indruk dat het een actueel thema is in de landelijke politiek, maar nog niet als zodanig is benoemd; graag kom ik dan ook in alle nederigheid in beeld als degene die aan de bron staat van deze analyse

onlangs heb ik problemen met de termen 'ervaringsdeskundige', 'zelfzorg' en 'vakliteratuur' kunnen melden bij de nederlandse zorgautoriteit; dit omdat ik gedurende twintig jaar veel heb meegemaakt op het terrein van de ggz en alle problemen - die vele jaren lang zeer ernstig waren - sinds enkele jaren in goede banen heb geleid en mijn gezondheid structureel heb hervonden

het onderwerp van dit bericht is dementie; recentelijk hebben hugo borst en carin gaemers honderden miljoenen weten los te krijgen voor betere ouderenzorg in verpleeghuizen
zowel hugo borst als de staatssecretaris van vws martin van rijn hebben als ik me niet vergis een moeder met de diagnose dementie die beiden in een verpleeghuis verblijven

dit in tegenstelling tot mijn 94jarige moeder, die net als ik niet gelooft dat ze dementie heeft en nog zelfstandig woont met veel hulp en zorg; ik ben nog stelliger en ervan overtuigd, dat het beter is om dergelijke diagnostiek te vermijden en het te hebben over verouderingsproblemen
die kunnen overigens zeer ernstig zijn; een en ander heeft ertoe geleid, dat ik me enkele maanden geleden officieel als mantelzorger voor mijn moeder heb gemeld

ik stelde mijn moeder eergisteren de vraag: ma, wat voor zoon heb je liever? een zoon die, net als hugo borst honderden miljoenen los krijgt voor betere zorg in verpleeghuizen, maar waarvan zijn moeder dementie heeft en in een verpleeghuis verblijft? of een zoon als ik, die er alles aan doet om te voorkomen dat zijn moeder in een verpleeghuis terecht komt met de diagnose dementie - het eerste in elk geval tot op heden met het juiste resultaat - en 0 euro loskrijgt van de politiek voor betere ggz?

het zijn filosofische vragen die de kern van de problematiek aan het licht brengen
hoogleraar in de psychiatrie prof dr damiaan denysstelde afgelopen zondag in het tv-programma mea culpa, dat 42% van de nederlandse bevolking een psychiatrische stoornis heeft, terwijl dat in
een gezonde samenleving 8% is; het zijn cijfers die nauw verband houden met de ongebreidelde verspreiding van een diagnose als dementie
dat daar een neurologische grondslag voor zou zijn, maakt op mij geen indruk meer? vanuit filosofisch en theologisch perspectief valt er zelfs aan de neurologie te tornen; gelukkig maar

een essentiële bijdrage aan de oplossing van dit probleem, het terugdringen van het aantal stoornissen, is het vinden van alternatieven in taal, in levenswijze en in levensbeschouwing
de politiek heeft hierin natuurlijk een cruciale verantwoordelijkheid? het dient dergelijke ontwikkelingen te faciliteren en beslist niet tegen te werken

ik hoop dat u en uw collega's met dit bericht de juiste koers in de landelijke politiek weten te vinden; zijn er vragen, dan zie ik die met belangstelling tegemoet


23/05/2017

bericht aan adriaan van dis

bij deze wil ik u laten weten, dat het mij buitengewoon veel genoegen doet dat er in nederland schrijvers zijn zoals u, die de moeite nemen om naar mijn overtuiging belangrijke documenten van mijn hand daadwerkelijk te lezen en daar vervolgens al schrijvende hun ondersteunende zaken aan toevoegen
althans, die indruk heb ik stellig; corrigeer me als ik het mis heb

fictie of nonfictie, wetenschappelijkheid of kistjesknutselarij, ruzie of harmonie, het maakt allemaal niet meer uit indien er literatuur met de hoofdletter l wordt gerealiseerd
ik beloof u bij deze dat ik zo spoedig mogelijk uw meest recente boek 'in het buitengebied' zal gaan lezen, zodat ik enig schuldgevoel bij mij draag tot het zover is; eerst ligt onder meer 'de dokter en het lichte meisje' van vestdijk, een tip van ad van liempt, echter nog bij mijn bed
verder hoop ik dat u de treinmachinisten zo veel mogelijk nachtrust bezorgt, met de creaties in uw verdere leven; en wens ik u zo min mogelijk bijsluiters toe


25/03/2017

nepnieuws

vanavond zag ik de uitdrukking alternatieve feiten samengebracht worden met nepnieuws en desinformatie in de uitzending van nieuwsuur; voor mij een alarmerend gegeven
in de wetenschap bestaan er wel degelijk alternatieve feiten; een heel goed voorbeeld is de stelling schizofrenie bestaat niet
een aantal jaren geleden was het nog een kleine minderheid die zich hiervan bediende, nu is die beweging groeiende; ten opzichte van de reguliere psychiatrie, die er vanuit gaat dat schizofrenie bestaat, is het niet bestaan ervan een alternatief feit te noemen

conclusie: alternatieve feiten in een adem noemen met nepnieuws en desinformatie is in zichzelf nepnieuws en desinformatie; dat hele horden journalisten wereldwijd dat anders zien, valt te betreuren
de waarheid is dan ver te zoeken; ik zou het een crisis in de journalistiek willen noemen, maar dat is mogelijk nepnieuws


26/02/2017

erik-jan harmens en autisme

de uitzending van boeken vandaag, betreffende bovengenoemde auteur als deskundige van  autisme is hilarisch absurd; om goed te kunnen begrijpen hoe ik dit onderwerp beschouw, zou je eigenlijk de door mij uitgevonden en doorontwikkelde alliantie formule moeten bestuderen:
http://www.robertvandervelden.nl/alliantieformule.htm

het eigenlijke onderwerp is wat mij betreft waanzin, waarbij deze auteur, om eerlijk te  zijn, niet echt als minder waanzinnig - in mijn visie is waanzin een onlosmakelijk onderdeel van de menselijkheid - voor het voetlicht komt dan zijn zoon met autisme

zijn analyse van de autistische stoornis - in mijn optiek een inhumane psychiatrische  aandoening - verraadt een observatie van de mens alsof het niet om een menselijk  organisme gaat, maar om een object wat meer of minder goed functioneert; hij draaft  verder zo door in het ventileren van zijn deskundigheid van autisme, dat dat veel meer  op de voorgrond komt dan het door hem geschreven boek Pauwl
bovendien hanteert hij een stelligheid alsof hij de waarheid in pacht heeft, iets wat door elke goede psychiater - en die zijn er naar mijn ervaring niet zo veel - als een stuitende zaak wordt ervaren; zo'n psychiater zal vooral de relativiteit van de diagnose benadrukken en deze niet als een vaststaand gegeven beschouwen 


06/02/2017

bekentenissen van een oraal behoeftige

enigszins geprikkeld was ik, toen ik meer informatie probeerde te krijgen over de schrijfwedstrijd van de boekenweek en zag dat die zich op het internet niet manifesteerde als een aanlokkelijk gepresenteerde verboden vrucht, maar veel eerder als een hardnekkig verdedigd, gesloten bolwerk dat er behoefte aan leek te hebben de potentiële deelnemer eens flink in de maling te nemen
de prikkeling nam toe nadat ik had gezien op de televisiereclames dat herman koch bijna dezelfde bril ophad als die ik onlangs had aangeschaft; wie er eerder was met die bril, herman of ik, zal ik waarschijnlijk nooit meer achterhalen
ik troostte me met de constatering dat mijn bril - of eigenlijk zijn het twee brillen van hetzelfde model, een voor veraf en een voor dichtbij - in tegenstelling tot die van herman, verguld metaal in het montuur heeft; en dat er sowieso niets nieuws onder de zon is, het model is uit de jaren vijftig
welke ingang ik ook via de zoekmachine uitprobeerde, steeds kwam ik of op een blanco pagina terecht, of op een verkeerd zoekresultaat; ik bespeurde een polarisatie tussen mij als selfmade internet publicist en de gevestigde orde van de 'papieren' drukwerkindustrie
de polarisatie werd in niet geringe mate versterkt doordat de tv-reclame weer over sterke drank ging als verboden vrucht, terwijl mijn verboden vrucht natuurlijk de effectief kanker en veroudering bestrijdende, muzikaal uitermate inspirerende en - last but not least - seksueel sterk opwekkende, potentie verhogende cannabis is; wacht even, is dat wel zo?
of is het toch een andere…?

wel willen, maar niet mogen; wel willen — maar niet mogen
een uitspraak die aan het denken zet
wil ik wel? mag ik niet? wat wil ik? wat mag ik niet? teneinde te voorkomen dat mijn bespiegelingen vloeiend en onvermijdelijk overgaan in het vicieuze piekeren, vergrijp ik me maar weer eens aan een toetje
en ook met toetjes is het uitkijken geblazen; net als met te weinig bewegen
waarom wordt er eigenlijk nooit gewaarschuwd voor te veel bewegen? dat, terwijl de ijsberen bijna geen noordpoolijs meer hebben om op te staan als gevolg van onze wereldwijd verbreide hitsigheid; economisch dubieuze motieven stimuleren immorele impulsen
ik trek een flesje koud water uit de koelkast; mijn zus, die pretendeert voedingsdeskundige te zijn, vertelde me dat koud water niet goed is, omdat de temperatuur ver van de lichaamstemperatuur is
later bedacht ik me dat dat ook geldt voor allerlei warme dranken die we veelvuldig tot ons nemen
ik ga zitten en bekijk een vandaag; wat blijkt? de velden waar basmati rijst op wordt geteeld in punjab, zijn vergeven van de kankerverwekkende stoffen
die rijst die ik nu al een paar jaar lang met smaak naar binnen werk; oei
ik had een paar maanden geleden een xxl zak basmati rijst gekocht, gretig profiterend van het feit dat die zo voordelig leek
wat voordelig leek blijkt nu goedkoop; en dat is zwak uitgedrukt

ik besluit vandaag de niet biologische aardappelen na decennia maar weer eens te schillen


13/06/2016

ervaringsdeskundige reactie op: 'u scheldt; wilt u erover praten?' van arnon grunberg

vandaag zag ik dat arnon grunberg vooruit kan met zijn psychiatrische aanpak van het schelden; ik kan hier mijns inziens vanwege mijn ervaring met dit onderwerp een nuttige reactie aan toevoegen

grunberg kiest hier een psychoanalytische benadering van het schelden, iets wat bij mij sympathie wekt; een dergelijke aanpak, die ook uit de titel van het artikel blijkt, is echter voorbehouden aan psychiaters die de elite bedienen die zich een uurtarief van enkele honderden euro's kan permitteren, als de psychoanalytische psychiater of psycholoog niet al zo goed als uitgestorven is
ik betreur dat oprecht

de psychiaters en psychologen waar ik de afgelopen decennia mee ben geconfronteerd hebben bijna geen van allen tijd voor freudiaanse bespiegelingen; reden waarom zij er snel toe overgaan de gebruikelijke medicatie voor te schrijven, ook al is het meestal niet duidelijk wat de achterliggende oorzaken, de omgevingsfactoren, de innerlijke chemische huishouding dan wel de voorgeschiedenis van de klacht is
grofweg zijn er een drietal categorieën: antipsychotica (vroeger neuroleptica genoemd), antidepressiva, amfetamine

grunberg maakt van het schelden een probleem en wil via een goed gesprek een psychiatrische behandeling aanbieden; daar is niks mis mee, behalve dat onze economie vol luchtbellen een efficiency vereist die veel meer te maken heeft met een goed maatpak en de juiste haardracht van de psychiater, dan met de benodigde diepgang om een dergelijk probleem te kunnen oplossen
en van een maatpak is nog nooit iemand hersteld; dat je haar goed zit, wil niet zeggen dat het schelden ophoudt
dus, helaas arnon, goed bedoeld, maar voor de elite die het schelden toch allang heeft afgeleerd, want niet afkomstig van een vogelaar-wijk of een andere achterstandsbuurt; wie weet komt er echter een kentering, waardoor de zorgverlening wel de door jou geschetste, diepgaande hulp kan bieden
ik blijf optimistisch

in mijn jeugd moest ik mezelf tegen het grootste tuig uit de buurt verweren om met enig gevoel van vrijheid op straat te kunnen spelen; en in zo'n buurt gold, dat je allereerst probeerde met schelden je belagers op afstand te houden, teneinde niet te hoeven overgaan op het uitdelen van rake klappen
wellicht zijn er journalisten die zich in een nog veel ergere buurt moesten handhaven

natuurlijk kun je, als je belaagd wordt, gewoon wegrennen, maar dan is het net als bij leeuwen; ze ruiken je angst - of in elk geval het achterwege blijven van testosteron - en kunnen je achterna rennen
dus is het beter om je dapper op te stellen; en als je kans hebt gezien je met enig succes tegen de grootste etter uit de wijk te verdedigen, dan is je vrijheid voor een hele tijd gewaarborgd
het is de wet van de asfalt-jungle; ik heb alle bewondering voor maarten van rossem, die zich in een dergelijk geval in elkaar liet slaan, maar dat was nu eenmaal niet mijn strategie
nee, ik bedoel niet zijn plunderende bloedverwant uit de 16e eeuw

hoe kan iemand met een dergelijke achtergrond terugvallen in het oude scheldpatroon? als hij of zij zich net zo belaagd voelt als vroeger in die volksbuurt; bijvoorbeeld als blijkt dat vooraanstaande politici - met torenhoge opiniepeilingen - zich van een jargon bedienen, dat vergelijkbaar is met het tuig uit je jeugd

waar grunberg mijns inziens een paar stappen overslaat is van het schelden naar strafvervolging en van het schelden naar medicatie; in mijn ideale samenleving zitten daar genuanceerde gradaties
dus niet meteen als iemand een probleem maakt van het dragen van een wapen vijf jaar antipsychotica voorschrijven; daar gaat het heel erg mis
dat weet ik, want ik weet wat voor enorme rotzooi die anti-psychotica en die wapens zijn
kortom, geldboetes zijn een heel humane vergelding voor a-sociaal gedrag; en wat doe je met iemand die dat gemakkelijk kan betalen?
die zal recidiveren en daardoor vroeger of later tegen een ernstiger straf aanlopen


31/05/2016

de periodieke explosieve stoornis van annabel nanninga

arnon grunberg weet waar hij het over heeft, als hij een psychiatrische diagnose uit de dsm-5 - het nieuwste handboek van de psychiatrie - loslaat op journaliste annabel nanninga en haar collega's
de periodieke explosieve stoornis: recidiverende agressieve uitbarstingen, zowel verbaal als fysiek, zijn symptoom van deze stoornis

ik heb direct de nederlandse vereniging voor psychiatrie, het landelijk meldpunt zorg en het landelijk platform ggz gecontacteerd met de vraag of het wel mag, wat arnon grunberg doet: diagnosticeren in de publieke ruimte
het antwoord van het lmz was duidelijk en eenduidig: het mag als er geen behandelrelatie is

ik antwoordde daarop dat het dan wel zal mogen binnen de kaders van de wet, maar dat ik er politiek bezien wel morele bezwaren tegen kan inbrengen
het is een beetje als bij het hoofdpersoon in een van de eerste romans van grunberg, dat de ene na de andere dame van lichte zeden laat opdraven: immoreel, maar legaal; dat het mogelijk fictie is, maakt het morele oordeel wellicht wel fictief
gretig aftrek vinden doet het echter ongetwijfeld bij volksstammen die niet uitblinken in zelfbeheersing in dit verband; 'a dirty mind is a joy forever', plegen de engelsen ook wel te zeggen, iets wat een parodie blijkt te zijn op 'a thing of beauty is a joy forever' van de befaamde romantische dichter john keats (1795-1821)

waar ik met mijn ervaringsdeskundigheid mogelijk de slecht functionerende psychiaters van hun brood lijk te beroven, biedt arnon grunberg sommige van hen, die met deze hippe diagnose willen werken, zicht op een nieuwe bron van inkomsten; hip, want de dsm-5 is nog niet algemeen geaccepteerd, zoals de dsm-4 (tr)
prof dr jim van os, die aan de dsm-5 meewerkte, heeft niet voor niets het boek 'persoonlijke diagnostiek in een nieuwe ggz; de dsm-5 voorbij!' geschreven
de dsm-4 tr heb ik onlangs aangeschaft, nadat ik ontdekte dat wikipedia toch regelmatig een onbetrouwbare bron is

toch even kijken wat op wikipedia staat over de periodieke explosieve stoornis; daar kom ik tegen dat het in de dsm-4 valt onder stoornissen van de impuls-beheersing
dat is dus ongetwijfeld meer geaccepteerd als standaard dan de pes
ik zoek het even op in de dsm-4 tr: de informatie op wikipedia blijkt in dit geval niet overeen te komen met de dsm; in de engelstalige versie die ik heb, komt namelijk de intermittent explosive disorder (ied) al wel voor, hoewel verbale agressie - en daar gaat het hier om - nog geen onderdeel was van de diagnostische criteria
en terecht, lijkt mij, tenzij het bijvoorbeeld gaat om een machinale vorm van recidiveren die een wel zeer afwijkend gedrag ten toon spreidt; ik heb dat laatste wel eens zien gebeuren bij een cliënt van de psychiatrie; een zeer verontrustende aanblik
iets anders wordt het als iemand - zoals annabel nanninga in haar tweets - de diagnose feitelijk over zichzelf afroept; het is dan zaak voor haar om te rade te gaan bij een psychiater die bereid is tegen een acceptabele vergoeding het een en ander bij te sturen

verder zou het mijns inziens een goede zaak zijn als racistische en/of discriminerende uitlatingen, zoals annabel nanninga ze in de publieke omgeving uit, gesanctioneerd worden; geef mensen bijvoorbeeld een fikse boete als ze het over klaagnegers, dobber-zwartjes of minder marokkanen hebben, oplopend al naar gelang het politieke en/of sociale belang dat ermee gemoeid is
hier wordt het financieel noodlijdende politie- en justitie-apparaat tenminste nog mee geholpen


29/05/2016

de hoogmoed van pieter waterdrinker

met veel genoegen bekijk ik steevast uw programma boeken
graag stel ik u op de hoogte van mijn verbazing over de uitlating van pieter waterdrinker vanochtend, dat fictie zich op een hoger niveau bevindt dan non-fictie

zelf schrijf ik zowel fictie als non-fictie; ik kan u verzekeren dat zonder mijn non-fictie, mijn fictie onverbiddelijk gedoemd zou zijn in de vergetelheid te verdwijnen.
de non-fictie schept bij mij de nodige ruimte voor mijn fictie om te
kunnen bestaan en mogelijk erkenning te vinden

dat iemand, die net een boek heeft geschreven over een hoofdpersoon die zijn ondergang tegemoet treedt, zich met een dergelijke hoogmoed uit, vind ik eerlijk gezegd alarmerend
dienen wij ons niet allemaal in te zetten om te voorkomen dat waterdrinker hetzelfde lot beschoren is als de door mij geliefde en bewonderde wim brands?
dienen wij niet alles in het werk te stellen om de neerwaartse spiraal, die bij wim brands - hij ruste in vrede - helemaal niet te zien was voor de toeschouwer van boeken, maar mogelijk wel bij pieter waterdrinker nu tijdig in beeld komt, een halt toe te roepen en het tij te keren?

ik hoop dat u begrijpt dat ik deze reactie stuur vanuit mijn menselijke betrokkenheid en niet de bedoeling heb personen uit hun waarde te halen of anderszins te kwetsen; maar het leven van mijzelf en anderen is mij lief

in hoeverre het hier fictie of non-fictie betreft is hier natuurlijk wel de
hamvraag


26/05/2016

percentage duurzame energie

herhaaldelijk wordt het streven naar een hoger percentage duurzame energie benadrukt in de berichtgeving; wat echter veel belangrijker is, is het absolute gebruik van energie

indien we ons minder richten op materiële consumptie en meer op immateriële productie, dan neemt het totale energie-verbruik drastisch af evenals het verbruik van grondstoffen; dat zet zoden aan de dijk

sterker nog, die zoden worden dan minder hard nodig, omdat het de stijging van de zeespiegel tegengaat


25/03/2016

nederland formule

geachte mevrouw barend, beste barbara,

ik zag u vanmorgen op televisie en voelde me aangesproken om meerdere redenen

ten eerste kwam naar voren dat bij voetbal jongens met leuke moeders een streepje  voor hadden; ik bedacht me dat ik misschien wel niet zo'n leuke moeder heb in dit opzicht
ik ga hier verder niet te diep op in, maar ben van mening dat ze een slachtoffer is van de  tweede wereldoorlog

ten tweede heb ik me eens laten ontvallen, dat voetbal toch niks voor meisjes is en nog wel ten  overstaan van - de politiek in dit verband, ondanks de opiniepeilingen, ongetwijfeld meer correcte  - hans spekman, die zijn dochter toestemming had gegeven te gaan voetballen en dit liet weten via facebook

johan cruijff deed dat beslist slimmer, zo bleek vanochtend wel uit uw eerbetoon aan hem; hij is dan ook niet net als ik ooit bijna doodgeslagen op het voetbalveld
toch wist ik me destijds te herpakken en aanvoerder, topscorer, en kampioen te worden met het lager gerangschikte elftal waarin ik vervolgens werd teruggeplaatst
toen ik daarna werd 'gepromoveerd' naar het team waarin degene zat die de klap uitdeelde,  mocht ik van mijn ouders een andere sport gaan doen; ik heb geen spijt van die keuze

u liet duidelijk merken dat voetbal wel degelijk iets is voor meisjes zoals u ooit was; en dat is natuurlijk prima
en van de doden niets dan goeds, dus laten we stellen dat cruijff gewoon te slim was om een dergelijke klap te kunnen krijgen en er vanuit zijn visie goed aan deed zijn  sport voor beide geslachten te promoten

wel wil ik u er graag op attenderen, dat mensen zoals johan - die nu eenmaal graag een sigaretje  roken - in de toekomst wat langer kunnen leven als er meer aandacht komt voor de wetenschappers  waar ik in de door mij ontwikkelde nederland formule aan refereer; zie:
http://www.robertvandervelden.nl/NLF2.0licht08122015web.pdf
en de bijlage; met name pagina 38 is hier van belang

de lichte versie is speciaal ontwikkeld om de complete versie te beschermen, aangezien hier  een octrooi op te verkrijgen is

mede gezien uw achtergrond is trouwens deze formule wellicht interessant voor u, aangezien de psychiatrie en het in deze wetenschap gebruikelijke hanteren van inhumane stigmata, in de richting van mensen zoals u niet bepaald mild is geweest
zo was tot in de jaren zeventig homoseksualiteit nog een psychiatrische diagnosemet vriendelijke groet,robert van der velden


23/03/2016

voor wie het wel wil weten

geachte heer de winter, beste leon,

ik werd vandaag geprikkeld door uw verschijnen in een reclame voor een preventieve test; u vertelde daarin dat u het wel wil weten

het prikkelde mij, omdat ik op acht oktober 2008 een song heb opgenomen met de titel 'i don't wanna know' en laat ik nu vergeten zijn die een aantal maanden geleden op het web te plaatsen; de prikkeling heeft mij dus gecorrigeerd, waarvoor dank
hier is de link:
https://soundfields.bandcamp.com/track/i-dont-wanna-know

de tekst is nogal ontluisterend, omdat ik mij tegen de geld en mensen verslindende psychiatrie keer en dat vergezeld laat gaan van een liefdesverhaal; bovendien kun je aan het eind een trein horen die de vergelijking met de tweede wereldoorlog aanstipt, waarin eveneens inhumane stigmata tot gruwelijk lijden van specifieke bevolkingsgroepen aanleiding gaven
dit alles vanuit de menselijke, maar verschrikkelijke neiging de mensheid op te delen

wilt u meer weten over mijn ervaringsdeskundige visie op de geestelijke gezondheid, dan beveel ik u van harte de door mij ontwikkelde nederland formule aan:
http://www.robertvandervelden.nl/NLF2.0licht08122015web.pdf
en de bijlage
dit is de lichte versie die speciaal ontwikkeld is om de complete variant te beschermen, aangezien hierop een octrooi te verkrijgen is
met name pagina 47 is hier relevant, waarop tweedelingen aan bod komen

omdat u het wilde weten

met vriendelijke groet,robert van der velden


02/03/2016

namen

het fenomeen 'gekke henkie' is een gegeven dat al minstens een jaar of negen - sinds de periode dat wouter bos minister van financiën was en ons leerde hoe je goed kunt dweilen met de kraan open - de ether in geslingerd wordt, althans volgens mijn perceptie

daarbij verraadt de politiek een bepaalde ongevoeligheid; alle personen met de voornaam henk (of hendrik) worden genadeloos over een kam geschoren en als gek bestempeld
en dat al minstens sinds 2006 toen er een artikel verscheen waarin sp-er ewout irrgang stelde dat nederland de gekke henkie van europa is
de indruk wekken dat het normaal nederlands is gaat voor mij niet op, ik ken het spreekwoord pas sinds de politiek het gretig bezigt

gisteravond bij nieuwsuur was het weer zo ver; jesse klaver pleitte voor de voorop lopende gekke henkie en stelde dat we die nodig hebben
sympathiek bedoeld maar niet wars van enige jeugdige onbezonnenheid; waar het om gaat is dat we, behalve de veelvuldig in de politiek aanwezige struisvogels ook de spreekwoordelijke kanaries in de kolenmijn nodig hebben
ik word dan ook liever voor een vreemde vogel uitgemaakt dan voor een gekke henkie; maar dan graag wel een die het rustiger aan mag gaan doen na meer dan twintig jaar trouwe dienst voor volk en vaderland, zonder daarvoor echt fatsoenlijk te zijn betaald
maar goed, wat niet is kan nog komen

nee, ik ga niet uitweiden over jesse james, omdat iedereen weet dat die treinen en banken overviel; en ook niet over lodewijk, want dat was een zonnekoning en van megalomaan gedrag wil zelfs diederik samsom af, zo stelde hij in zijn reactie op de principiële uitlating van halbe zijlstra over het apart zetten van kwetsbare groepen vluchtelingen
halbe, van wie zijn geboortenaam jelle is gewijzigd terwijl we toch ook een minister-president met die naam hebben gehad die een indrukwekkende staat van dienst heeft

kortom, namen zijn een gevoelig onderwerp; zaken waar je niet mee solt
ook niet als je politiek actief bent; mijn meest oprechte excuses als ik de indruk wek dat te doen
ik hoop zo de politiek de inspireren mijn voorbeeld te volgen en voorzichtiger om te gaan met namen


01/01/2016

angstreducerend behandelplan;
reactie op het literaire juweeltje van arnon grunberg


beste arnon,

bijzonder aangesproken was ik na het lezen van je literaire juweeltje met de hierboven genoemde titel
ik heb al je werk gelezen als vorm van herstel van een psychiatrische aandoening die van eind januari 2013 tot eind april 2015 heeft plaatsgevonden; dat de literatuur kan worden beschouwd als potentieel heilzaam kan ik beslist beamen, al zijn er ernstig zieke schrijvers met aanzienlijke faam
ik heb mijn herstel van een ernstige diagnose gedurende twintig jaar in elk geval voor een heel groot deel aan mijn schrijverschap te danken

dat een beroemd schrijver ervoor kiest om twee weken in een psychiatrische afdeling te verblijven vind ik heel bijzonder, ook vanuit mijn perspectief als nagenoeg volledig herstelde ervaringsdeskundige; ik weet natuurlijk niet precies of het geheel om non-fictie gaat, maar wanneer weet je dat eigenlijk wel bij alles wat er geschreven wordt
het heeft er alle schijn van

graag attendeer ik je op de door mij ontwikkelde nederland formule waarin mijn psychiatrische achtergrond beschreven is; zo kun je mooi je eigen ervaringen in de psychiatrie vergelijken met iemand die ooit voor werkelijk knettergek is versleten en daar wonderwel als een houdini uit is gekomen
zie hiervoor de pdf: http://www.robertvandervelden.nl/NLF2.0licht08122015web.pdf

het gaat hier om een uitvinding waarop octrooi-bescherming met geheimhouding van toepassing is, zo werd bevestigd door dhr. visser van het octrooicentrum nederland; zodoende heb ik de lichte versie ontwikkeld, waarin ik essentiële componenten van de uitvinding heb weggelaten
dit is versie 2.0 licht, zelf ben ik bij versie 2.2 aanbeland

veel leesplezier en als je wil reageren verneem ik dat natuurlijk heel graag

met vriendelijke groet,

robert van der velden


08/12/2015

radicalism and fanatism

radicalism and fanatism (not to be confused with fanaticism) aren't always bad, sometimes they are needed; something that can't be said for fatalism and extremism


08/12/2015

oorlog en vrede

het merkwaardige van oorlog en vrede is dat zij niet zonder elkaar kunnen bestaan; zonder oorlog geen vrede en vice versa
als dag en nacht; vrijheid is iets dat zowel in oorlogstijd als in vredestijd nagestreefd en bereikt kan worden en staat dus in feite relatief los van de begrippen oorlog en vrede


06/12/2015

change

even if security and intelligence improved substantially in the eu, the social inequality, lack of social security and indecent consumer behavior will continue to trigger terrorists to find ways to sabotage a sick capitalism that consumes our planet rapidly; we need to change our economy as fast as possible into a green one that is friendly towards the earth and the third world and that is focussed on productivity and creativity instead of mere consumption, with a much broader understanding of how to value every living creature, protect its interests and prevent it from being harmed


05/12/2015

geluk en neerslachtigheid

geluk en neerslachtigheid - de term depressie werkt zelf-versterkend, omdat hier de medicijnmaffia mee werkt - zijn in zoverre afhankelijk van elkaar, dat er met een bepaalde mate van neerslachtigheid geen geluksgevoel meer optreedt. Wel kan iemand tevreden zijn, zonder echt gelukkig te zijn; het is beter om iemand die neerslachtig is te leren tevreden te zijn, door iemand te leren hopen, optimistisch te zijn, dan meteen maar het onderste uit de kan te willen en direct naar gelukkig zijn te streven
sombere gevoelens horen bij dit aardse bestaan, het is belangrijk geen paradijs te willen, aldus ook dirk de wachter; dat is geen stelligheid, ik spreek uit ervaring die bovendien door de wetenschap wordt onderschreven


28/11/2015

heb uw vijanden lief

er is ooit geschreven: heb uw vijanden lief
om de strijd tegen de jihad, die dag en nacht wordt gevoerd, te kunnen winnen helpt het niet de terroristen als schoften en ploerten neer te zetten, al win je er waarschijnlijk wel stemmen mee; dan helpt het hen in hun meest menselijke gedaante te zien: als tot wanhoop gedreven vrijheidsstrijders die bereid zijn hun leven te offeren in het geloof dat zij daarmee goed doen
daarvan de strijd te winnen is een ultieme uitdaging, waar een zeker fanatisme behulpzaam bij is


28/11/2015

the world stage

"but each country is too small on the world stage to make a difference"
this statement by nicolas berggruen is not true, scale isn't everything; the us attack on friday 13th triggered the terrorists to respond with the paris attack
so here we have the result of a large country that makes a difference: 130 victims; europe can be great when it uses their relatively new motto 'unity in diversity' with a focus on peace and wellbeing (to be preferred over prosperity)
No matter how large a country is, it should always be able to create it's own course; independence should lead europe into the future, both of the nations themselves as well as of the continent as a whole


17/11/2015

innovatie

de grootste uitdaging bij innovatie ligt in het vermogen om niet ondergeschikt te zijn aan technologie, maar juist de richting aan te geven waarin de technologie zich dient te ontwikkelen
zo heeft het bijvoorbeeld geen zin om steeds snellere computers te produceren als daarmee niet de mensheid wordt gediend, sterker nog, als mensen daar last van krijgen; als daadwerkelijke innovatie niet de snelheid is, maar de gebruiksvriendelijkheid


04/11/2015

the green moon

it's a clear fact that the human species is heading towards an overcrowded planet rapidly; therefore the economy should not be aimed at making profit, a widely criticized vision, but at creating living space for the human kind in a way that respects mother nature

the perspective of a green moon, where human life is made possible, is not only a next step for our civilization that might prove to be an existential leap for mankind, it's also a daring plan that generates peace, hope, unity and improvement for the world we live in right now


26/10/2015

the truth about the automotive industry

the truth might cause the automotive industry to get into severe trouble; at the same time integrity is what we need
the demand for cars is generated for a large part as a self amplifying effect; taking down the number of cars used gradually will benefit the climate as well as the public health, among other positive effects

26/10/2015

response to an article in café babel about guy verhofstadt's new book 'europe's disease'

bypasses and other workarounds - alternative systems - will improve communication and prevent more plumbing and other ad hoc measures to be taken in europe; indeed, the federation of states is the magic key, but the presumed door of perception that has to be unlocked in order to gain access to a united states of europe has only just been discovered

the english writer, poet and painter william blake (1757-1827) first used the expression 'doors of perception' in his work 'the marriage of heaven and hell'; he stated: 'if the doors of perception were cleansed every thing would appear to man as it is, infinite; for man has closed himself up, till he sees all things thro' narrow chinks of his cavern'

after him came george orwell (real name eric arthur blair, 1903-1950), who wrote: 'there are things known and there are things unknown and in between are the doors of perception', no doubt inspired by blake

the name of the psychedelic rockband the doors was inspired by the book 'doors of perception' by orwell19/10/2015

over albert einsteins brein

zijn familie had van tevoren wel toestemming gegeven voor een autopsie en einsteins hersenen werden onderzocht door dr thomas stoltz harvey, de patholoog die de autopsie uitvoerde;
harvey ontdekte niets bijzonders aan deze hersenen en bewaarde ze vervolgens in een bokaal gevuld met formaldehyde in zijn laboratorium
in 1999 vond een team aan de mcmaster-universiteit dat het deel van de hersenen dat gebruikt wordt voor wiskundig denken, ruimtelijke herkenning en bewegingsinzicht 15% breder was dan normaal
13/10/2015

statement: visie is als de steenarend

visie is inderdaad niet als de olifant die het uitzicht belemmert, zoals premier rutte schijnt te hebben beweerd; het is zelfs niet als de levenslustige giraffe met de hele lange nek, zoals ik eerder heb geconstateerd
visie is als de steenarend, die in europa eeuwenlang uit de lucht geschoten is, omdat men dacht dat die het vee roofde...


13/09/2015

expertise

niet alleen de directe inzet van ervaringsdeskundigheid in de zorg is belangrijk, hoewel natuurlijk toe te juichen, in alle andere werkplekken dient een dergelijke ervaringsdeskundigheid als waardevol te worden beschouwd; ook al vergt dit een cultuuromslag
wat dit betreft is het woord 'expert' interessant, want afkomstig van 'experience'; we dienen de ervarings-component van de expert te herwaarderen


01/09/2015

damiaan denys en de obsessief-compulsieve stoornis

damiaan denys is een bevlogen man; toch lijkt denys weinig op te hebben met de oorzaak van een obsessief-compulsieve stoornis, die volgens mij te vinden is in 'automatisme', het door de mens aannemen van het gedrag van een apparaat, een machine, een mechanisme
ik beschouw het dan ook als een exces van een al te technocratische samenleving, die er niet in slaagt het menselijke voldoende tot wasdom te laten komen bij iedereen


16/08/2015

netwerkwetenschap

"alles staat of valt bij wat je er samen van maakt", wijze woorden van ad verbrugge vandaag in het filosofisch kwintet, die in deze tijd van nieuwe netwerken mij de mogelijkheid geeft dit als reactie op het filosofisch kwintet te delen; de kracht van deze nieuwe netwerken, de netwerkwetenschap, is een nauwelijks te overschatten gegeven in deze tijd, al weten we er nog bar weinig van


10/08/2015

complexiteit

niet ìk maak de zaken onnodig ingewikkeld, maar ik zet gewoon mijn gezondheid met succes op de eerste plaats; de complexiteit is het gevolg van allerlei systemen waar ik vervolgens mee wordt geconfronteerd
ik kan die complexiteit aan, omdat ik innovatie-architect en informatie-architect ben; mijn gedachten gaan uit naar allerlei burgers die minder sterk in hun schoenen staan en vervolgens slachtoffer worden van systemen die wreed uitpakken
dit alles wordt gerapporteerd aan de politiek in het besef dat die het belang van deze zaken op een gegeven moment in zal zien


18/06/2015

het oog wil ook wat

ik liep vandaag naar de emballage van de jumbo, toen mijn oog viel op een aanbieding van de keurslager: vrilkhovense asperges, nu 7,50 per 500 gram
ik kon mijn verbazing over de hoge prijs niet onderdrukken en zei tegen een stelletje dat ook in de rij wachtte: "dat iemand dat nog kan betalen tegenwoordig", waarop de man van het bebrilde stel zei: "valt mee"

ik kon het niet laten om nog wat na te denken over het voorval, toen ik mijn boodschappen ging doen; was ik nu zo verblind, doordat ik al een jaar of tien genoodzaakt ben op bijstandsniveau te leven, dat de normale prijs van asperges, kwaliteitsklasse aa, me ontging? Toen ik wat dieper nadacht, kwam het in me op dat ik nog steeds geen bril nodig heb en dat stelletje blijkbaar wel
het oog wil ook wat


18/06/2015

urban versus rural

today, dutch philosopher désanne van brederode quoted rudolf steiner (1861-1925), founder of anthroposophy, who stated on 28/12/1914: 'although it is understandable that weaker natures prefer to withdraw from modern life and go into one or another kind of settlement where they are out of reach of it, the fact reamins that this arises not from strength, but from weakness of soul'
In my view there's nothing unrealistic about gaining strength in a natural, rural environment; it just works, at least for me
maybe i'm not made for big city life, but i just don't regard it as being modern; in many cases it can be seen as decadent


17/06/2015

miscommunicatie

een groot deel van de psychische problematiek die psychose genoemd wordt, komt voort uit het in het nauw gedreven zijn als gevolg van miscommunicatie
een voorbeeld van een andere oorzaak is in het nauw gedreven zijn door geldgebrek, bijvoorbeeld door overmatig gebruik van cannabis, maar ook hier treedt er een afwezig zijn van de juiste communicatie op
het individu sluit zich spontaan af als gevolg van het ervaren van een vijandige omgeving
een kat in het nauw is een goede metafoor voor veel gedrag dat in beeld komt als psychotisch; de kat is vaak beter af, want wordt hoogstens gesepareerd, maar krijgt geen medicatie of diagnose
een psychose kan een 'gezonde' noodzaak zijn om bepaalde overlevingspatronen te doorbreken; om op die manier weer een stapje verder te komen in ontwikkeling
een instinctieve overlevingsstrategie komt vaak in beeld als psychose; maar al te vaak wordt dit ten onrechte als ziektebeeld beschouwd, waardoor in feite de natuur in de mens ontkend wordt


15/06/2015

gevaarlijke terminologie

multitasken, maar ook burn-out en zelfs stoornis (lijkt op storing) is gevaarlijke - en dus af te raden - terminologie als het om het menselijk brein gaat; er gaat iets gruwelijk mis als de mens eigenschappen van apparaten over probeert te nemen
het is de keerzijde van onze technocratische samenleving
probeer geen drone te worden, blijf mens; ook al lijkt dat offers te vragen, het is op de lange termijn het gezondst


02/06/2015

verdriet

Het verdriet is tegenwoordig taboe; het past niet meer in ons 'vinex-paradijs'
het wordt met een epidemisch gegroeid aantal psychiatrische diagnoses en bijbehorende medicatie ingedamd; laten we dit taboe doorbreken met vernieuwende cultuur


28/05/2015

speling van het lot

in de geschiedenis van de psychedelische popmuziek zijn er allerlei artiesten geweest met wanen en hallucinaties; de ene - bijvoorbeeld bob dylan - komt ermee weg en oogst veel roem en succes, terwijl de andere - bijvoorbeeld syd barrett - eraan onderdoor gaat, , , althans zo lijkt het
dat is de algemene beeldvorming; de wetenschappelijke waarheid is misschien wel dat ze geen van beiden ziek waren
dat syd barrett ervoor koos, of genoodzaakt was, er een extremere leefwijze op na te houden; of dat hij, door een ongelukkige speling van het lot, wel ten prooi viel aan de psychiatrie en bob dylan niet, , ,

als je echter dieper op hun repertoire ingaat, ontdek je dat bob dylan in feite een heel degelijk pakket aan normen en waarden heeft, veel gevoel voor traditie en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, terwijl syd barrett veel meer experimenteel, meer 'van god los' is; dat laatste geldt ook voor brian wilson, die eveneens decennia lang met psychische problemen heeft gekampt


23/05/2015

tweedeling

het ontstaan van diagnoses als schizofrenie en alle andere in de DSM voorkomende psychiatrische diagnoses is historisch bezien terug te voeren op de menselijke - maar zeer inhumane - neiging om een tweedeling in de samenleving te scheppen tussen zogenaamde gekken en normalen
de opkomst van het dolhuis is hier een duidelijke architectonische manifestatie van (nl.wikipedia.org/wiki/dolhuis)
dat bevond zich vooral in de steden, in dorpen liepen zogenaamde dorpsgekken los rond tot zeer recent
een mooi voorbeeld van een dolhuis dat nog steeds bestaat is het reinier van arkel ziekenhuis (canon sociaal werk)

de tweedeling door de nazi's in über- en untermenschen is hier vanzelfsprekend aan verwant
maar ook de slavernij, het wij- en zij-denken, racisme, het creëren van elites en clubs
zelfs het politiek links en rechts denken, of in de vs democratisch of republikeins kenmerkt zich door een vergelijkbare polarisatie; gelukkig hebben we in nederland een kleurrijker politiek partijsysteem


23/05/2015

koker-visie

niet alleen in de zorg heeft het rendementsdenken met een koker-visie op geld veel schade veroorzaakt
onze leefomgeving, het milieu, het klimaat, terroristische dreiging, de economische crisis, spanning met rusland; het zijn slechts voorbeelden van een beschaving die op drift is geraakt
we moeten toe naar wat écht waarde toevoegt


12/12/2013

hulde aan de gebarentolk

vandaag verscheen een opmerkelijk bericht op het nos-journaal
de gebarentolk die tijdens de herdenking van nelson mandela zo de mist inging, blijkt schizofrenie te hebben
hij was door de grote druk ondanks de medicatie in een psychose geraakt en begon te hallucineren en stemmen te horen
het bericht roept een aantal vragen op
hoe kon het gebeuren dat iemand met schizofrenie in het middelpunt van de publiciteit terechtkwam met zijn voorstelling?
waarom werkte de medicatie niet afdoende?
en waarom liet iedereen hem doorgaan met zijn bizarre gedrag?

vanuit de visie dat de wereld beter af is zonder de door mensen verzonnen diagnose schizofrenie - een visie die door vooraanstaande wetenschappers zoals hoogleraar in de sociale psychiatrie prof dr jim van os wordt ondersteund - zijn deze vragen te beantwoorden
er kan gesteld worden dat de gebarentolk last had van zijn diagnose
ondanks die diagnose was hij erin geslaagd op die dag een belangrijke taak te vervullen
de medicatie werkte niet, omdat deze als symptoombestrijder gebrekkig is
en iedereen in de buurt van de tolk was onvoldoende op de hoogte van gebarentaal om adequaat te kunnen reageren
ik wil deze gebarentolk bedanken
mogelijk ongewild brengt hij een specifieke, zeer ernstige wereldproblematiek aan het licht, waarvoor de oplossingen binnen handbereik zijn


12/07/2012

intolerance

intolerance in the context of the human brain is often the result of spending too much time in an unnatural environment
a prison, a suppressive family life, an assembly line, an office, a pub, a club, too much consumption, sins without remorsefulness etc etc
the senses get deprived of stimulating signals and need to be activated if possible
not rarely there is damage someone has to learn to live with, focussing on possibilities, qualities and chances rather than restrictions
accentuate the positive
i know this because of my ancestry, general intelligence and experience
an iq is a way of measuring someone's brain capacity that should not be taken too seriously
some people reach low scores but are wise nevertheless


13/05/2012

het licht; reactie op de column van max pam in buitenhof

ik kan mij vrijwel volledig aansluiten bij uw haarscherpe politieke analyse in uw column van vandaag
ergens is dat merkwaardig, omdat uw culturele achtergrond nogal verschilt van die van mij; zo had ik begrepen dat uw spirituele gedachtegoed atheïstisch is
het zal zijn oorzaak wel vinden in het ver doorgevoerde secularisme in nederland, waardoor religieuze onderwerpen slechts met negativiteit tegemoet kunnen worden getreden
negatief doen kan ik ook erg goed, maar er is een verschil

ik zie namelijk het licht; niet omdat we in heldere dagen verkeren, waarin de zon ten volle straalt, maar omdat uw helderheid door mij herkend wordt
ook ik ken tijden, waarin ik mij het liefst ophoud in het duister van de nacht; of dagen, waarin ik de gordijnen en jalouzieën het liefst gesloten houd, ware het niet dat dit aan de buitenkant van het huis een vreemde indruk kan wekken
het zien van het licht wil dus niet per sé zeggen, dat ik met een aureool om mijn hoofd rondloop

licht is dus een begrip dat door mij ook seculier kan worden aangewend; ik heb het immers niet over een bebaarde heer die vanuit de wolken zijn invloed op onze aardkloot uitoefent
ik bedoel licht als abstract begrip, zoals dat ook in de kunsten wordt gehanteerd
zonder licht is er geen schilderij te bewonderen of literatuur te genieten
ook resteert er dan alleen zware klassieke muziek, jazz en rock, om de abstractie op een nog hoger plan te brengen


04/03/2012

götterdammerung

een zeer merkwaardige aflevering van buitenhof openbaarde zich vandaag
nog nooit heb ik met zoveel gemak de dialoog gevolgd, al moet ik toegeven dat ik er een stevige hoofdpijn aan over hield; en dat terwijl ik uiterst zelden hoofdpijn heb
ook de column verliep zeer vlot en was beduidend korter dan anders

ik weet niet hoe dat komt; wel voelde ik me een enorme armoedzaaier toen de duitse cultuur ter sprake kwam
ik begrijp nagenoeg niets van duitsers, behalve dan dat ze uitstekende auto's kunnen produceren; auto's die supersnel van a naar b kunnen en mogen in dit grote land, net als in frankrijk trouwens

een alarmerend gevoel bekruipt me als ik onze minister-president zo luchtig en gemakkelijk over toename van de duitse invloed hoor praten
nu weet ik wel dat ze weinig stranden hebben en graag in een bomkrater gaan liggen, maar om daar nu zo vrijgevig om te worden lijkt me wat overdreven; bovendien veroorzaakt al dat geld vooral ellende

in vlaanderen zijn behalve engelse, franse en nederlandse, zelfs duitse invloeden ruim vertegenwoordigd
ze hebben daar bovendien gemeentewapens met tweekoppige adelaars; in nederland tref je die alleen in limburg, noord-brabant, gelderland en groningen aan
gelukkig hebben ze daar ook stranden en kunnen die gemakkelijk volgebouwd worden met appartementen, zodat onze oosterburen daar terecht kunnen
het is zelfs mogelijk om er een replica van new york neer te zetten, compleet met de twin towers en coney island, dat de hele nacht door verlicht kan worden om aan de behoefte te voldoen

het handjevol indianen die daar nog over zijn, zullen graag hun stukje land afstaan voor een fatsoenlijke boterham


29/02/2012

the hard coin

in its effort to gain political power, the eu has been following a hard line since the arrival of the euro; the time has come now, to really decide what the currency is about

in my view a financial debt should not automatically be a moral debt; the love of money has been the root of all evil ever since it has been invented
we have to rule out destructive financial mechanisms in order to protect the population; agressive commercial activities should be banned from society, taking a gentle step-by-step approach

the strength of the euro should not be the hardness of it; it should be the integrity of it; and integrity rarely appears when politicians are insensitive to the pain of the ones who can't take part in our so-called society

even in the netherlands the bottom has dropped out of our welfare state, like a tin can that has been placed on a fire for too long
people with low incomes are being destroyed in a sneaky way, using the delusive power of the media, of oldfashioned capitalism, of materialism and of populism
in an effort to eliminate unwanted subcultures the government is blind for the fact that their high social position is partly the result of an anti-social subculture that thrives well in student corpses
while trying to hold on to the deceasing power of the old-boys-network they seem to be insufficiently all the wonderful developments that also appear in times of crisis and recession

it all makes me wonder why coins are still made of metal; i prefer a euro that's made of the plastic soup our oceans are filled with


05/02/2012

sodom; reactie op de column van max pam in buitenhof

er is een probleem met het onderwerp homoseksualiteit; het is moedig van u om er een column aan te wijden, maar u loopt daarmee direct het risico dat men gaat twijfelen aan uw geaardheid
zelf dacht ik dat u heteroseksueel was, maar door deze column weet ik dat nu niet meer zeker; ik heb zelf ook wat artikelen aan het onderwerp gewijd en merkte dezelfde reacties op

als een heteroseksueel een specifieke deskundigheid heeft opgebouwd omtrent homoseksualiteit, omdat hij zich graag onder het volk begeeft, zal deze in veel gevallen niet naar buiten komen om twijfel aan de seksuele geaardheid te voorkomen

zo is het ook als het gaat om atheïsme, agnosticisme en religies; als de gelovige  iets over atheïsme weet wat de atheïsten zelf niet weten, zal toch de bron van de informatie meestal onbetrouwbaar worden gevonden en vice versa
daarom is het secularisme in het leven geroepen, dat inmiddels zo ver lijkt te zijn doorgeschoten in nederland, dat elke uiting van een religie zoveel mogelijk de kop in wordt gedrukt

ik ben altijd blij met een interessante anekdote die zijn herkomst in de bijbel vindt; ik ben er zelf immers nooit doorheen gekomen, door dat zwaar ontoegankelijke boek, maar vind het leuk als iemand hieruit citeert of er vele verhalen uit kent
een bijbel in de vorm van een beeldverhaal zou mij er eerder toe zetten om het boek der boeken te lezen, maar dat vult weer zo veel visuele zaken in die mooier kunnen zijn als men er zelf een voorstelling bij verzint
de bijbel als hoorspel biedt hier uitkomst

willen we dus écht wijzer worden omtrent onze seksualiteit, dan biedt een onafhankelijk intra-seksueel overleg-orgaan mogelijk uitkomst; ik heb geen idee of er al zoiets is, maar het zou er wel moeten zijn
dan kan ik daar mijn heteroseksuele, door een specifieke ervaringsdeskundigheid opgebouwde kennis kwijt, zonder meteen hele volksstammen tegen me in het harnas te jagen

dat laatste was in de middeleeuwen mogelijk interessant, zeker als die stammen zich vervolgens in vol strijdtenue en tot de tanden bewapend het leplazarus (een van mijn favoriete woorden) zoeken naar de vijand
tegenwoordig is dit echter niet wenselijk, omdat de harnassen en de ridderlijkheid zijn vervangen door allerlei zaken die niet direct als iets dergelijks te herkennen zijn en dan wordt verstoppertje spelen een stuk moeilijker


03/02/2012

brief aan het rijksmuseum: de nieuwe mensch, henri van de velde

geachte mevrouw van gelderen,

veel dank voor de informatie
indien u belangstelling heeft voor de deskundige mening van mogelijke bloedverwant, kan ik opmerken dat in oorlogstijd niets is wat het lijkt; daarom vind ik de keuzes van het rijksmuseum om de titel te veranderen (nu weer teruggedraaid) en het schilderij als concept collaboratie mee te geven veel te eenduidig
in feite deed paul verhoeven met de speelfilm zwartboek ook een poging de chaos van de oorlog uit te beelden

beide werken zijn veel meer spiegels van een tijd; dat ze als propaganda zijn gebruikt, hoeft niet de intentie van van de velde zijn geweest
ook het portret van van de velde van de joodse zwager carel van lier in het joods historisch museum toont aan, dat de zaken veel ingewikkelder waren dan nu in retrospect lijkt

bas van lier
wat bas van lier in zijn blog schrijft over de dom van keulen raakt me diep, omdat mijn vader daar op 28 november 1943 hoogstwaarschijnlijk de weg naar de vrijheid van dwangarbeid heeft gevonden, samen met zijn vriend kees ruijgrok
onlangs kreeg ik een betekenisvolle foto van mijn moeder; een foto die mijn pa van ruijgrok moet hebben gemaakt, op de trappen van de dom
mijn vader is niet meer teruggekeerd van zijn verlof en is tot het eind van de oorlog ondergedoken; wat ben ik blij dat de 'kunst' van mijn vader zo'n terloops en nonchalant karakter heeft
ook hij zal beslist niet hebben gejuicht toen de dom van keulen werd platgebombardeerd door de geallieerden, net als henri van der velde

met vriendelijke groet,robert van der velden


13/01/2012

waarschuwing ! ! ! expliciete inhoud ! ! !

de mate waarin gruwelijkheid kan worden getoond en/of beschreven, is afhankelijk van het publiek dat dit te zien en te lezen krijgt en afhankelijk van het type medium

ook voor andere media dan de journalistieke geldt dit, maar op het witte doek worden de meest gruwelijke zaken vertoond met de grootste impact, zeker tegenwoordig; deze zijn meestal fictie of faction, een mooi woord van thomas ross voor wat een mengeling van fictie en werkelijkheid betreft

ook al zijn een horrorfilm en thriller fictie, de gruwelijkheid ervan komt het allerdichtst bij de meest gruwelijke werkelijkheden op deze aarde; daarom is er ook een minimumleeftijd voor bepaalde films
als jongen van 12 zag ik ooit jaws; ik was daar duidelijk nog niet klaar voor en heb er vreselijke nachtmerries van gekregen, waarin haaien door de lucht zwommen
tijdens een vakantie op mallorca gooide mijn 6 jaar oudere broer me midden op zee van de waterfiets, om mijn angst voor haaien te leren overwinnen; een harde, maar zeer efficiënte methode

door het waarnemen van de zwaarste horrorfilms en thrillers kun je je incasseringsvermogen trainen en word je snel wijzer; dat is niet voor velen weggelegd, maar ik kan ze sinds een jaar of 8 weer uitstekend verdragen en ben daar erg blij om

het medium internet is potentieel nog zwaarder dan cinema, vanwege de interactie met echte mensen; daarom dient een omgeving, waarbinnen mensen bevriend zijn met elkaar, heel zorgvuldig te worden afgeschermd indien daar gruwelijkheden worden vertoond
wil je er toch iets van meekrijgen, luister dan naar de muziek van music
vind je de engelstalige songteksten ook te confronterend, luister er dan niet naar
enge en spannende boeken bestaan natuurlijk ook; voor veel volwassen zijn sommige stripboeken zelfs te gruwelijk
lees ook geen boeken uit waar je van walgt of die je niet kan verdragen


07/01/2012

afmelding

langs deze weg laat ik jullie even weten, dat ik niet naar jullie expositie ga

ik ben die nacht jarig en hoewel ik tegen mijn zin in, door gebrek aan een normaal sociaal leven mijn verjaardag al jaren niet meer vier, is amsterdam net na de vrijlating van holleeder nu niet bepaald een favoriete plek
van de andere kant, als je toch geen vrienden meer over hebt, ben je wel heel vrij om te gaan en te staan waar je wil en kun je je ook gerust onder jongeren begeven

nee, ik zie me daar al verkleumen in die natgeregende straten vol verloren zielen, waar de neonverlichting met golvende vervormingen de ellende weerspiegelt in de klinkers
de hele nacht opblijven om 's-ochtends de eerste trein van 5:30 terug naar het zuiden te kunnen pakken; zo'n nacht waarin ik uit gebrek aan comfort genoodzaakt zal worden alcohol te nuttigen en vervolgens drie-en-een-half uur met een vieze kater plakkerig in de trein terug zal moeten zitten
alcohol, dat verderfelijke gif dat wereldwijd miljoenen slachtoffers maakt en dat ik uit protest al jaren nauwelijks meer drink; gatverdamme
en ze hebben daarboven meestal niet eens bruine tequila; maar laat je de pret vooral niet ontnemen een glaasje te nuttigen op mijn gezondheid
en als ik ergens kan overnachten, laat het me gerust weten; het mag alleen niks kosten
niet omdat ik gierig ben hoor, maar uit veiligheidsoverwegingen

het is niet dat jullie creaties me tegenstaan; ik moet af en toe erg lachen om jullie werk en baal er soms zelfs van dat ik zelf de energie niet meer kan opbrengen om een flitsend filmpje in elkaar te draaien
of een veelkoppige band; het zijn van die dingen waar je nog aan begint als je jong en naïef bent
en met alle levenskracht die je dan nog in je hebt er het beste van maakt
en als je dan ouder bent met veel hilariteit aan terug kunt denken

of niet; of je maakt van het maken van muziek je leven en het interesseert je geen zier of je daarmee rijk en beroemd wordt of niet
dat is beat
en als je dat echt goed doet, ben je een ster die straalt als geen andere; en word je misschien toch rijk en beroemd

voor mijn leeftijd ligt het nu eerder voor de hand een producent te zijn, of een scenarioschrijver, of zelfs een spookschrijver; van die respectabele beroepen waarmee je indruk maakt op je schoonvader en -moeder, als je tenminste overduidelijk met allerlei glitter en glamour aantoont dat je er een fatsoenlijke boterham aan verdient
gelukkig heb ik ze nooit gehad, van die schoonouders; ik hoop ze nooit te krijgen ook

het meeste indruk op mezélf maak ik, als ik met onfeilbare nauwkeurigheid een door de goot gehaalde armoedzaaier uithang, die allerlei oude helden uit de dood denkt te kunnen laten opstaan; zo een waarvan op een gegeven moment 17 miljoen kneuteraars denken dat ie niet goed snik is en waarmee je, met een beetje pech, ook nog eens miljoenen vlamingen een gevoel van superioriteit geeft
waarvan zijn muziek klinkt als een stoffige oude, jengelende cassette van de rommelmarkt; van een band die het nooit geworden is, maar o zo veelbelovend leek
de ultieme sukkel met zijn versleten gitaar

toch een artiest met potentie
zo'n artiest die alles had kunnen bereiken, maar niets heeft gerealiseerd
zo eentje die alles in rook op laat gaan

ach, wat doe je als je ook wat succes hebt mogen proeven en geen ouwe zeur wil zijn of in herhaling wil vallen? je zorgt dat je wat meemaakt in je leven voor het te laat is en je jezelf met geen stok meer achter de geraniums vandaan krijgt
iets wat helpt is er nooit achter gaan zitten, achter die geraniums; en geen stok in de buurt zetten, om je er achteruit te krijgen
gewoon geen geraniums

je zorgt ervoor dat je levensverhaal zich laat lezen als een uitmuntende roman, zodat je het op je oude dag alleen nog maar hoeft op te schrijven; en je waakt ervoor dat je niet te vaak van een kouwe kermis terugkeert, als een bossche bol die niet geconsumeerd is, omdat sinds marco kroon niemand meer precies weet waar ze mee gevuld worden

kortom, jullie zullen het een keertje zonder me moeten stellen

veel succes en de volgende keer beter,


robert


07/01/2012

profielen

de profielen die door de personen zelf worden bijgehouden zijn, vergeleken met die van coryfeeën, 100% echt; zodra je een bepaalde bekendheid geniet, wordt dat voor je gedaan en verander je in een soort robot

wel spannend zijn de echte profielen van bekenden, die hiervoor een pseudoniem gebruiken; je weet dan heel lang niet zeker of je met de échte bekendheid te maken hebt
als die zekerheid toeneemt heb je weer een trofee te pakken; de trofee van de ontmaskering van de beroemdheid
blijkt er warempel een mens van vlees en bloed achter het media-circus te zitten; of iets dat er in elk geval veel op lijkt


18/12/2011

reactie op de column van naema tahir in buitenhof

uw column van vandaag in buitenhof was niet alleen onconventioneel, u ging in  enkele seconden tijd mijns inziens een flink aantal humanitaire grenzen over

u citeert de neurobioloog dick swaab, alsof hij de waarheid in pacht heeft
zijn stelling dat homoseksualiteit aangeboren is, kan door personen die hun seksuele  voorkeur hebben gewijzigd van homoseksualiteit naar heteroseksualiteit of vice versa gemakkelijk worden ontkracht; dat neemt niet weg dat we natuurlijk rekening dienen te houden met bepaalde aangeboren afwijkingen
zo heb ik onlangs ondekt dat mijn voorouders in de middeleeuwen hoge adellijke posities hadden, iets wat achteraf  zeer bepalend is geweest, niet alleen voor mij maar ook voor mijn vader
gelukkig heeft swaab daar nog geen ziekte voor bedacht of gevonden, maar  waakzaamheid is ook op dit gebied geboden; u begrijpt dat ik hem niet écht  een verlichte wetenschapper vind

verder gaat u er voor het gemak maar even vanuit dat een mri scan soelaas biedt,  waarbij u voorbij gaat aan de subjectieve interpretatie van een dergelijk beeld
in onze cultuur is immers het beeld heilig en dat is meestal onterecht
lelijke mensen vertonen zich bijvoorbeeld beduidend minder op tv, wat het buitengewoon  krachtige medium ernstig onbetrouwbaar maakt als afspiegeling van onze samenleving
nee, wat beeldcultuur betreft begrijp ik bepaalde oosterse religies wel een beetje

ik zou uw column van vandaag dus eerder experimenteel willen noemen dan onconventioneel; dick swaab is een conventionele wetenschapper, die heeft gemerkt dat bepaalde radicale uitlatingen hem geen windeieren leggen

ik neem ter ontspanning hierna een stripboek ter hand; op mijn leeftijd moet je uitkijken met  kinderlijke neigingen, zeker als je nog vrijgezel bent
je hoeft eroll flynn maar aan te halen of bij de talloze panische gezinnen die hun kinderen naar de opvang moeten brengen,  slaan de zwaailichten al aan
een geestestoestand die er ongetwijfeld spectaculair uitziet als  je er een mri van maakt; om overbezorgdheid voor je kinderen als een nieuwe ziekte  te lanceren is beslist lucratief, maar daarmee nog geen baanbrekende wetenschap


11/12/2011

vruchten van volharding; reactie op de column van max pam in buitenhof

ongetwijfeld hebt u alle redenen om de rooms-katholieke religie aan te vallen; ik vraag me echter wel af of uw geloofsovertuiging voor uzelf en anderen wel écht vruchtbaar uitpakt
en daarmee bedoel ik niet het type vruchtbaarheid dat zich beperkt tot letters die zwart op wit staan; ik bedoel daarmee de biologische vruchtbaarheid van uw publiek

ik weet niet of u kinderen heeft; ik heb ze in elk geval (nog) niet
althans, ik heb wel allerlei geesteskinderen, variërend van artikelen tot tekeningen, schilderijen, internet-sites, gebouwen, muziekstukken en zelfs uitvindingen

waar ik me dus erg druk om kan maken, is de letterlijke, biologische vruchtbaarheid van mijn bestaan en dat van alle andere inwoners van een land; nu denkt u misschien, dat schiet niet op, want bij de voortplanting is het zaak om het verstand op nul te zetten en raak te schieten
of beter, dat men zich door de liefde laat leiden
beide scenario's kunnen echter tot catastrofes leiden, variërend van seksueel overdraagbare aandoeningen tot fatale ontsporingen

hoe dan ook, heeft mijn verlichte humanisme me tot nu toe veel opgeleverd, behalve een vruchtbaar bestaan; dat laatste hoop ik via het hoogste rechtsprekende orgaan alsnog voor elkaar te krijgen
zoals u ongetwijfeld weet, is het de bedoeling daar de waarheid te spreken, de hele waarheid en niets anders dan de waarheid; vroeger moest daaraan toegevoegd worden, zo waarlijk helpe mij god almachtig
door de secularisatie is het niet meer verplicht om deze woorden te gebruiken; bij onze nieuwe munteenheid de euro zijn de woorden 'god zij met u' ook niet meer langs de rand te lezen

de nederlandse wetten en regels hebben mij de afgelopen 16 jaren ten onrechte genoopt een behoorlijk onvruchtbaar bestaan te leiden, geholpen door de erbarmelijke geestelijke gezondheidszorg
ook die gezondheidszorg heeft het overigens in toenemende mate zonder de schepper gesteld

zoals u uit eerdere berichten die ik u stuurde kunt opmaken, schuw ik gevoelige onderwerpen niet en ben vaak bereid mezelf en anderen totaal belachelijk te maken, in de goede nederlandse traditie die middels de boekdrukkunst een half millennium geleden de wijde wereld in werd geslingerd
het akelige wil, dat ook deze traditie door overmatig gebruik van woorden als 'respect' - veelvuldig gebruikt in siciliaanse kringen, waar men de schepper er voor van alles en nog wat bijsleept - met vlagen op de achtergrond verdwijnt

in religies speelt datgene wat als voeding voor de mens wordt beschouwt  een heel belangrijke rol, net als de vruchtbaarheid
dat vindt zijn oorzaak in het feit, dat er door de eeuwen heen nogal met vergif is rondgestrooid, dat onvruchtbaarheid of zelfs de dood tot gevolg kan hebben; helaas moet ik constateren dat dit de afgelopen decennia wederom het geval is geweest en we dus erg weinig vooruitgang hebben geboekt sinds de tijd van het romeinse keizerrijk, waar men elkaar eveneens naar hartelust probeerde te vergiftigen

daarom roep ik u op om mee te strijden voor een wereld waarin we elkaars leven optimaal de ruimte geven; een wereld waarin het beschadigen van de ander tot een minimum beperkt wordt of misschien zelfs wel helemaal verdwijnt
een planeet waarop ons eventuele nageslacht optimaal de kans krijgt


13/11/2011

de groene gulden

het besluit van geert wilders om onderzoek te laten doen naar de terugkeer van de gulden is opzienbarend; voor het eerst had ik het idee dat de pvv een goed idee gekregen heeft en inderdaad lijkt te evolueren naar een min of meer reguliere politieke partij

zelf heb ik dit jaar ook al via politieke blogs geventileerd, dat het naast elkaar bestaan van de euro en een nationale, groene munt wel eens een gezonde neutralisatie kan veroorzaken; iets wat rust kan brengen in tijden van onvrede met de hectische financiële markt
van de gulden kan in elk geval gesteld worden dat een dubbeltje nog een kwartje kon worden en vice versa

maar zo'n groene gulden is geen nostalgische terugkeer naar de tijd van ot en sien; in tegenstelling tot wat wilders bedoelt, de afschaffing van de euro in nederland, doel ik op de vooruitstrevende groene toekomst met enorme kansen voor nederland
die moet natuurlijk ruim baan krijgen en niet gehinderd worden door de meer ouderwetse belangen; de progressie van de geavanceerde nederlandse kennis-economie wordt al veel te lang gehinderd door internationale zorgen en kostenposten

tenslotte zit mijn plan de euro nog het minst in de weg, omdat deze naast de groene gulden zal bestaan; de nationale identiteit wordt ermee beschermd en verstevigd
wil je immers nederlandse producten, dan zie je dat meteen omdat de prijs in groene guldens wordt aangegeven
als je wil bevorderen dat nederland beter voor zichzelf kan zorgen, dan betaal je bij voorkeur met de groene gulden; vind je het belang van europa groter, dan zul je eerder producten aanschaffen die met de euro worden betaald
op deze wijze wordt voorkomen, dat nederland in de vaart der volkeren verwatert tot slechts een nat stukje lage landen, waar je zo lekker aan het strand kan vertoeven


11/10/2011

verlicht denken

verlicht denken stelt het individu centraal; dat is een uitgangspunt dat ook anno 2011 tot vele vernieuwende inzichten kan leiden
dit wordt vaak verkeerd uitgelegd, bijvoorbeeld als egoïsme; het is echter eerder altruïstisch

ook voor groepen is dit indirect een verademing; immers, iedereen is een individu
waar het huidige liberalisme in de politiek de munt centraal stelt en daarna pas naar de mensen kijkt, denkt het verlichte humanisme vanuit de mens naar de politiek en het geld

de ware vooruitgang in de wereld wordt zo mogelijk, omdat verschillen in cultuur worden overbrugd en het lichtzinnige absurdisme de ziel van ieder mens lucht geeft om te ademen


10/10/2011

nos-journaal: nu geloven ze ook in sint niklaas niet meer in sprookjes

ten aanzien van bovenstaande zin, waarmee onze zuiderburen weer eens ouderwets door de mangel worden gehaald, valt veel op te merken
in de eerste plaats zijn sprookjes erg belangrijk voor onze culturele traditie;
kinderen die ermee worden opgevoed wordt een bijzondere moraliteit bijgebracht
verder traint het hun incasseringsvermogen, ze zijn vaak spannend en eng; als je de sprookjes weglaat, blijft er vooral rampspoed en ellende over
leuk voor het nos-journaal, maar dat loopt niet per sé goed af

sint niklaas heeft overigens echt bestaan en is geen onderdeel van een sprookje
het was een bisschop die leefde van 280 tot 342 na christus


06/10/2011

steve jobs 1955-2011

without the work of steve jobs, i couldn't have developed myself in the past 12 years as I did; he made the contact between me and the rest of the world possible
the apple computers are the only really sound communication-machines, that bring out the best in a creative individual; i thank my health for a substantial part to these systems and it appears to me as very sad, that this didn't apply to steve jobs himself

zonder het werk van steve jobs, had ik mij de afgelopen 12 jaar niet zo kunnen ontwikkelen als ik gedaan heb; hij heeft het contact tussen mij en de rest van de wereld mogelijk gemaakt
de computers van apple zijn de enige echt deugdelijke communicatie-machines, die het beste uit een creatief individu kunnen halen; ik dank mijn gezondheid mede aan deze systemen en vind het buitengewoon treurig dat dat niet voor steve jobs zelf gold


24/09/2011

tristan van der vlis versus marjolein ten kroode

van de eerstgenoemde hebben we geen woord vernomen; wel een bloederige moordpartij, waarna suïcide volgde in de ridderhof te  alphen aan den rijn op 9 april 2011
een 24-jarige man van nederlandse afkomst met een zware psychiatrische diagnose in het bezit van een automatisch wapen
van mevrouw ten kroode kreeg ik vanavond tijdens nieuwsuur een kanonnade van discriminerende, stigmatiserende, zwaar achterhaalde, vrijheids-berovende ernstige onwetenschappelijke misvattingen te horen; het soort taalgebruik dat zich, samen met allerlei fictieve, gevaarlijk epidemische ziektes in rap tempo verspreidt over deze aardkorst
indien een wanhopig, gedesoriënteerd persoon in de macht van bestuurders als mevrouw ten kroode valt, is er vrijwel geen uitweg meer mogelijk; de door haar en gelukkig steeds minder anderen onbewust vormgegeven hel werkt excessen in de hand
het terugdringen en nauwkeuriger omgaan met wapenvergunningen blijkt bittere noodzaak; dat geldt echter ook voor het terugdringen van de macht van de psychiatrische diagnostiek, die wederom geen soelaas blijkt te hebben geboden


13/09/2011

de politieke neutraliteit van een olieproducent

vandaag zag ik frits bolkestein bij pauw & witteman uitweiden over de 15 jaren die hij heeft gewerkt bij shell; hij stelde, dat een olieproducent politiek neutraal dient te zijn en ook is, in het geval van shell

zelf heb ik mij als ontwerper aanvankelijk a-politiek gemanifesteerd; de leidinggevende bij een grote multinational wees mij erop, dat dat feitelijk onmogelijk is
dat heeft me enorm aan het denken gezet, iets wat vaker gebeurde na de aanwijzingen van de goede man
nu, zo'n acht jaar later, probeer ik de brug naar de nationale en internationale politiek te slaan; dat gaat het best als je niet teveel focus op winstgevendheid van je onderneming hoeft te leggen
dat verklaart mede waarom bolkestein eerst (1960-1976) bij shell werkte en daarna pas actief werd in de politiek

toch zitten er wel degelijk politieke aspecten aan het product olie, zeker als het doel van de onderneming simpelweg het produceren van zoveel mogelijk ervan is
bolkestein, die er zoveel belang aan hecht dat de realiteit in de gaten gehouden wordt, beschouwt een bedrijf als shell blijkbaar als een volledig autonoom opererende organisatie, dus onafhankelijk van het 'klimaat' waarin het zich bevindt
de vaak onuitwisbare milieuvervuiling die met behulp van olie veroorzaakt wordt, heeft enorme politieke consequenties; de consumptie ervan is vooral weggelegd voor kapitaalkrachtigen en ontbreekt geheel bij de minst bedeelden in onze samenleving
natuurlijk kan shell het zich niet permitteren om zich hier al te druk om te maken, omdat dat de oliekraan wat dichter kan draaien en hierdoor de winst verdampt; frits bolkestein, hoe vitaal hij ook nog is op zijn leeftijd, beschouwt een optimale economie er als een, waarin zoveel mogelijk olie geproduceerd en geconsumeerd wordt
ik ben de tegenovergestelde mening toegedaan; hoe minder olie, des te beter het is voor onze biotoop en dus ook voor de mens
een verhoging van onze kwaliteit van leven is het resultaat
zou frits nog aandelen hebben van shell? of borrelt hij af en toe nog eens met zijn oude collega's? vanzelfsprekend past het bij een conservatief gedachtegoed om dergelijke vragen niet te stellen; ondertussen verbruik ik al jaren zo min mogelijk benzine, terwijl frits en zijn vvd-vrienden er ongegeneerd op los gassen
politiek of niet, ik ben blij met mijn zuivere geweten

laten we hopen dat de artificiële scheiding der machten er niet toe heeft geleid dat er zich alleen nog maar elitaire, a-sociale en ouderwetse kapitalisten zonder geloof en met een slecht geweten bij de vvd bevinden; een al te klakkeloze uitvoering van de trias politica maakt dit natuurlijk wel mogelijk


04/09/2011

de verenigde staten van europa

net als de leider van de liberalen in het europees parlement guy verhofstadt, pleitte columnist max pam vandaag in buitenhof voor een use en het terugdringen van de macht van de afzonderlijke staten; waar bolkestein zich met een strenge hand meent op te werpen voor de bescherming van de euro en het daarbij behorende kapitaal, lijken de twee eerder genoemde heren vooral uit op het torpederen van dit oude geld
waar de meningen grimmiger worden, ontstaat het gepolariseerde denken; de koek wordt niet meer groter, maar krimpt en dient zo eerlijk mogelijk te worden verdeeld
dat is een heel ander soort bezigheid dan het graaien waar we de afgelopen decennia zo goed in zijn getraind; onze onderbuiken functioneren als nooit tevoren, maar het maken van een duidelijke rekensom blijkt zich in een geheel ander universum te voltrekken

ondertussen is europa verworden tot een sterk gefragmenteerde lappendeken van systemen, talen, dialecten, religies, politieke overtuigingen en bevolkingsgroepen; rivieren zijn talloze malen doorsneden met stuwdammen, kunstmatig recht getrokken en worden volgestort met vuil
landschappen zijn hopeloos versteend en volgeplempt met windmolens, afgewisseld met kerncentrales
het merkwaardige van dit alles is, dat het streven naar eenheid zowel nationaal als in europees verband goed uitpakt; je kunt nederland, maar ook de hele aarde beschouwen als een ziek of gewond lichaam, dat zorg en herstel behoeft
stellen dat de euro elk moment uit elkaar kan vallen, is sensatie-politiek; dat de staten hun beste tijd gehad hebben onzin
dat griekenland uit de euro moet, het bestuur van de angst; wel dienen de kwaliteiten en tekortkomingen van systemen, inclusief de politiek, te worden geanalyseerd, waarbij ik voor de laatstgenoemde verwacht dat er nog wel wat lijken uit de kast zullen komen


22/08/2011

fascism of the majority

today, at the end of the libyan civil war, head of the nato anders rasmussen talked about a victory of the many over the whims of the few; a short line that says it all
if a majority of a country governed by a primitive leader wants war, according to the guidelines of nato, war is what it gets
did anybody think of the fact that a minority would have been able to make a transition to a more advanced, democratic government in a peaceful way? i did, today

such a minority definitely wasn't heard, because of the whispering of arms dealers, the noise the news spreads every day and the screaming of colonel khadafi; to name a few smoggy sources
and since the guns went off the voice of this minority was silenced anyhow

the majority wants oil for the majority drives big cars; the majority wants a consumer market of the kind, that the minority has been trying to avoid in the last decades
the minority struggles for a better world, while most people just don't care or having a hard enough time staying alive; the majority wants this planet to run out of resources and profit from the panic involved
the majority turns our world and the society in it into a dead-end street; stop this fascism of the majority by demanding quality of government, not a planet of the apes revisited
build a biosphere that finally turns all of us into decent human beings and don't settle for less

western countries should refuse to import oil from libya and only bonafide african companies should be supplied, to avoid further suspicious economic profit from such a bloody war 


13/08/2011

secular humanism versus enlightened humanism

today i read that member of the european parliament and d66 sophie in 't veld won the prize for humanist of the year; i would like to congratulate her with this achievement
she writes with great precision and dedication about topics that concern us all

the big question that appeared to me was: is it preferable for a humanist to be secular? the prize certainly indicates that it's preferable for a politician, and politicians serve as an example in our society
the origin of humanism lies in roman-catholicism around the 14th century; the kind of humanism sophie in 't veld practices is clearly secular, while mine can be regarded as enlightened and religious
opinions differ on how the distinction between politics and religion should be shaped
as a politician I prefer the position of an outsider, as long as secular humanism casts such an inhumane spell on governance


11/08/2011

nos-ntr nieuwsuur-uitzending over afwijkend eetgedrag

nadat ik vanavond omstreeks half elf de uitzending over afwijkend eetgedrag bij vrouwen zag, deel ik u mede dat de diagnose de essentie van het probleem is

een voormalig slachtoffer sprak uit dat ze het goed vind dat de diagnose anorexia bestaat, omdat daardoor de probleemsituatie beter herkend wordt; is dat wel zo? nadat ik me dat een tijdje afvroeg, werd bij mij duidelijk, dat dat onzin is
iemand die sterk vermagerd is, valt op voor een getraind oog; dat er steeds minder mensen zijn die dit zien, is mogelijk
consumptiegedrag heeft een verblindende werking; maar dat is nog geen reden om een psychiatrische diagnose te hypen en mijns inziens gebeurt dit wel door deze onder het volk te verspreiden via uitzendingen bij de publieke omroep

vanzelfsprekend kan de problematiek levensbedreigend zijn; observatie is dus cruciaal en ingrijpen wanneer geestelijke en/of lichamelijk verval optreedt eveneens
maar daarvoor heb je geen psychiatrische diagnose nodig


08/08/2011

control - anton corbijn

na het zien van deze indringende film in zwart/wit over het leven van zanger ian curtis van joy division, worden mijn gedachten gevuld met een diep besef; ik moest terugdenken aan een studente die naast me woonde en vergelijkbare klachten had
ze stond regelmatig met een trimmer het gras in de tuin te maaien, iets wat met zo'n apparaat lang duurt als je niet slechts de hoekjes bijwerkt; ik vroeg me destijds af wat het verband kon zijn tussen dit onhandige, fanatieke gedrag en de aanvallen
vanavond, na het zien van de film control wist ik het ineens; de machteloosheid van ian curtis en zijn omgeving met betrekking tot de instabiliteit van zijn zenuwstelsel werden hem te machtig en leidde uiteindelijk tot zijn zelfmoord

    er wordt in de film een zeer kansarme omgeving neergezet, van waaruit ian de wereld tracht te veroveren; zijn indrukwekkende wilskracht brengt hem ver, maar door gebrek aan biologisch evenwicht als gevolg van de zuigende wereld van de popmuziek, de medicatie waarvan alleen de bijwerkingen functioneren én het verscheurd worden tussen twee geliefden, verergeren zijn klachten en raakt hij in een neerwaartse spiraal
ik ben er zeker van dat, wanneer alles wordt aangewend om het biologische evenwicht van iemand als ian curtis te optimaliseren, het mogelijk is om shockerende haperingen sterk te reduceren en zelfs te elimineren


07/08/2011

greystone park mental asylum a museum for the history of psychiatry

dear mr, mrs beatty,

i read your site about the greystone park historical project; i came upon it because of my scientific fascination for the subject and the fact that woody guthrie (1912-1967) spent many years in this hospital
it was there that bob dylan visited him around 1960
attached is an article about woody guthrie and huntington's disease

in my view, the best future destination for the building is a museum indeed, but of the history of psychiatry; a history that will end as soon as possible, because we now know the world can be a better place without them
the museum would explain why special places for the mentally ill appeared and how we managed to make them vanish again
i have developped this vision as an innovation-architect and a musician, but just like you i have experienced what it's like in there


05/08/2011

woody guthrie and huntington's disease

in spite of the complicated neurobiological description of huntington's disease,  the affection appears to me very innocent judging by the behavioral symptoms
in this respect, the qualification 'pleasantly disturbed' seems more appropriate to me
less comfortable is without a doubt the residence in a psychiatric ward,  that woody guthrie (1912-1967) had to undergo

after viewing the episode of zomergasten with neurobiologist dick swaab a totally  different perspective on the life of guthrie approaches; and with that a completely  different observation of huntington's disease
because i know, that almost all psychiatric affections are diseases made up by people, and also know that prof dr  dick swaab has the opinion that these diseases are evidence based, a clear polarisation between my knowledge based on experience and neurobiology originates

as a singer and guitarplayer i can easily identify with the person woody guthrie; would I live like he did, then i would have lived for about 55 years as well
a family with 8 children, hard labour in the dust bowl and a musical carreer are  what really wears you down
he probably smoked weed as well; that and his radical political expressions are factors that made him a danger for the us in his time
and tell me, what is easier for a federation of states than to deport a difficult, against the grain,  rebellious anarchist into a psychiatric ward? little, maybe flushing the toilet
on his guitar the verb said: 'this machine kills fascists'
i'll stick to: 'neurobiology killed Woody'

dick swaab has little criticism on our social systems; he benefited from them, but added few or took little away
the discovery of all kinds of deviations in the anatomy of our brains is something you can keep doing, since every man is unique; the same goes for making up affections that can be linked to it
just until along this way our artificially modified evolution produces the man without deviations; what a dreadful, horrible scenario

this inhumane drive appears very normal; that's because our society is complety indoctrinated, even infected with it
would we have given a nice place in the woods of the rocky mountains, a suitable log-cabin where he could have played guitar,  and left out the heavy medication of these times, then his later years would have been a lot mor comfortable for certain; i read quite a bit about his life and hope to  hear from bob dylan personally one day in what state he was in exactly
that he occasionally forgot who someone was, is something my 88 year old mother tends to do as well; but to put an emblem on it that says 'dementia', no
if possible, rather not


05/08/2011

john steinbeck about woody guthrie

"woody is just woody; thousands of people do not know he has any other name
he is just a voice and a guitar; he sings the songs of a people and i suspect that he is, in a way, that people
harsh voiced and nasal, his guitar hanging like a tire iron on a rusty rim, there is nothing sweet about woody, and there is nothing sweet about the songs he sings; but there is something more important for those who still listen
there is the will of a people to endure and fight against oppression
i think we call this the american spirit"

john steinbeck


31/07/2011

dick swaab in zomergasten

emeritus hoogleraar in de neurobiologie dick swaab is een geleerde man; zijn cv is zeer indrukwekkend
ik schat in dat hij minstens 10.000 keer zoveel boeken heeft gelezen als ik; toch kan ik uit zijn interview moeiteloos de onderwerpen halen, die andere wetenschappers diepgaander hebben onderzocht

dat zijn om te beginnen de psychiatrie, waarvan ik wel een idee heb hoe die beter kan en hij klaarblijkelijk niet; ook over cannabis verschil ik met hem van mening, omdat ik op de hoogte ben van de wetenschappelijke ontwikkelingen op het vlak van de microbiologie van onder meer prof dr melamede, alweer 10 jaar hoofd van de faculteit biologie aan de universiteit van colorado, en hij klaarblijkelijk niet

waar het gaat over onderwerpen als geld, roem, succes, intelligentie, cultuur en politiek ervaar ik iemand die normen en waarden hanteert, die voor mij gedateerd en achterhaald overkomen; het is hem vergeven, want hij komt sympathiek over en ik zou prima met hem in discussie kunnen treden

jelle brandt corstius komt naar voren als iemand die zich in zijn kennissenkring bevindt; hij is erin geslaagd om ondanks de zwaarte van de onderwerpen de spanningsboog vast te houden en het interview van een warm karakter te voorzien

het zijn allebei personen die, op basis van een elitair milieu waar ze uit voortkomen en de nodige studies, uitstralen dat ze de wijsheid in pacht te hebben; daarbij hebben ze een aantal actuele ontwikkelingen niet in de gaten en dat is problematisch voor hen
de 'andere wereld' vormt een bedreiging, want is onbekend; en onbekend maakt onbemind, zeker in een wereld waar alles van toeval aan elkaar hangt en er geen vrije wil bestaat

ik zal hun angsten zoveel mogelijk proberen weg te nemen; maar voor hun mogelijke schuldgevoel voor het hanteren van een vervuilde taal, vol met kapitale misvattingen, kan ik weinig doen
daarvoor moeten ze zich toch eerst wat meer bewust worden van de snel veranderende wereld om hen heen


26/07/2011

de waarde van de psychiatrie

vandaag las ik op nrc.nl het artikel over het drama in noorwegen, waarin de volgende alinea:

"maar het is ook niet verstandig om breivik af te schilderen als gevaarlijke zonderling, betoogt het hoofdredactioneel commentaar van nrc handelsblad vandaag; hij kan niet gereduceerd worden tot een psychiatrische categorie
dat verklaringsmodel heeft waarde, maar miskent dat hij ook in een maatschappelijke context heeft geopereerd"

steeds weer merk ik op dat het onderwerp psychiatrie ernstig in de taboe-sfeer verkeert en het daarom moeilijk is erover te publiceren; we komen echter alleen tot diepere inzichten omtrent het functioneren van onze psyche als we deze sfeer opzoeken
het verklaringsmodel van de psychiatrie heeft slechts waarde, omdat we ons het leven zonder moeilijk kunnen voorstellen; hieronder wijs ik de weg naar een bestaan zonder psychiatrie

de term psychiatrie is voor het eerst geïntroduceerd in 1808 door johann christian reil en is een samenvoeging van het griekse psyche, wat ziel of geest betekent en iatros wat arts betekent
vooral in de tweede helft van de twintigste eeuw heeft deze discipline, waarvan gesteld moet worden dat het een pseudo-wetenschap is vanwege het ontbreken van harde wetenschappelijke bewijzen, een enorme groei doorgemaakt; dit is te merken aan het aantal mensen dat zich wendt tot een psychiater, maar vooral door de uitbreiding van het aantal ernstige diagnoses
hiervan wordt vaak gesteld dat het om ongeneeslijke ziektes gaat

het internationale dsm handboek van de psychiatrie is door de jaren heen steeds dikker geworden; als deze tendens zich doorzet, groeien we naar een samenleving waarin de meerderheid een diagnose heeft uit dit boek
de farmaceutische industrie zal zo haar omzet zien toenemen, wat het natuurlijk moeilijker maakt het tij te keren; de betreffende medicatie bestaat echter meestal uit symptoombestrijders die zelf de wortel van het probleem niet aanpakken
ook wordt er in de psychiatrie vaak de gevaarlijke, want inhumane vergelijking gemaakt tussen de mens en een industrieel systeem; tevens dringt de vergelijking tussen de farmaceutische industrie en de wapenindustrie zich op
pillen en kogels zijn allebei gestroomlijnde industriële producten, waarvan duidelijk is dat we het - als het even kan - liever zonder stellen

therapieën die wel structureel werken aan de balans van het menselijk organisme zijn te duur om afdoende te worden ingezet; verder is er, mede door de eerder genoemde taboe-sfeer, nooit echt serieus gewerkt aan het ontwerp van een humane leefomgeving voor de te behandelen personen
in feite zijn we nog niet verder gekomen dan het 'dolhuis', dat ca. 1.000 jaar geleden voor het eerst is gebouwd en waarvan ik zeker weet dat het er beter nooit had kunnen komen; het hele principe van het rubriceren van personen en deze wegzetten als groep is destijds begonnen en dient uit onze samenleving te worden verwijderd
laten we hopen dat dit niet nog eens een millennium duurt en er eerst nog talloze dodelijke schietpartijen moeten komen

emeritus hoogleraar in de psychiatrie prof dr thomas szasz, oprichter van de citizen's commission on human rights, verklaart allerlei geestelijke aandoeningen vanuit het gedrag; hij probeert de oorzaak van afwijkend gedrag te achterhalen en zo, met veel succes, dit gedrag te corrigeren
deze benadering sluit aan bij mijn eigen visie, waarbij ik uitga van het basisprincipe dat de mens in de eerste plaats een biologisch organisme is; vanuit deze benadering heb ik de wetenschap ontwikkeld dat de wereld beter af is zonder psychiatrie, met als belangrijke speerpunt dat het onmogelijk is om arts te zijn van iets dat immaterieel is, namelijk de ziel
het is vanzelfsprekend iets voor de (zeer) lange termijn; dit artikel is dan ook bedoeld als een stap in de goede richting


22/05/2011

van de konijnenbelt; reactie op de column van max pam in buitenhof

uw column in buitenhof had vandaag een merkwaardig karakter; er werden allerlei pikante suggesties gegeven en indrukken gewekt, zonder echt door te pakken en de diepte in te gaan
het is u vergeven, omdat niet van een deftige columnist met dito honoreringen de blik van een adelaar verwacht kan worden
meestal moet je erg uitkijken met verwijzingen naar het dierenrijk, maar omdat u de zedenbal zo mooi klaarlegt zal ik hem even loepzuiver in de kruisiging mikken

een adelaar, met zijn gezichtsveld waarvan wetenschappelijk kaarsrecht overeind staat dat het meestal haarscherp is, heeft namelijk honger als hij op jacht gaat; het motief van de dader is dus overduidelijk aanwezig en bovendien hoeft het beest zich nooit ten overstaan van een rechter te verantwoorden
deze honger verschaft het de juiste hormonale spiegel om onverbiddelijk en meedogenloos toe te slaan; dit leidt tot het standpunt dat je vreselijk moet uitkijken voor hongerige wezens

kahn had ook honger, maar naar iets anders dan eten; zijn nogal dierlijke, biologische constitutie is het gevolg van zijn (tot voor kort) machtige positie, die klaarblijkelijk een potente toestand niet schuwt
ik concludeer hieruit, dat het podium van de wereldmacht verbetering behoeft; niet de grootste geilaards dienen aan de top te staan, maar diegenen die hun hormonale huishouding - hoezeer die ook door hun lijf kan gieren - op het moment surprême weten te beheersen
dat zich daarbij allerlei merkwaardige gedragingen openbaren, is heel logisch; ook als men voor het zingen de kerk verlaat, zijn de getergde gelaatsuitdrukkingen en spastische trekken niet van de lucht
vanzelfsprekend dienen niet diegenen die dergelijk mallotig gedrag vertonen te worden opgesloten, maar zij die na een schurkenstreek weer vrolijk hun met voorbedachten rade zorgvuldig schoon gehouden stropdas omknopen

ik bedacht onlangs dat dit klimaat aan de top van onze samenleving de reden kan zijn waarom zo weinig vrouwen zich er laten zien; welke dame met klasse heeft er immers zin in om zich tussen de brullende mannetjes-apen bovenop de berg te begeven? nee, dan is het beter om thuis de oven nog eens flink open te draaien teneinde de voor vrouwen belangrijke doelen te bereiken; de oppositie bestaat daar uit één persoon en als het tegenzit nog wat koters
toen het nodig was om tijdens een gesprek bij de bushalte een vrouw uit den haag uit te leggen wat ik bedoelde, reageerde ze in eerste instantie niet begrijpend; in tweede instantie kwam het overigens ook niet verder dan weifelende gebaren
ik kreeg hierdoor de indruk, dat als de politiek nog ooit voor de helft uit vrouwen zal bestaan, deze ruimte toch in eerste instantie door vooruitstrevende mannen groots zal moeten worden geschapen; nee, groots, niet groot

ze hebben me ooit voor pixelneuker versleten bij een multinational waarvan ik de naam maar even niet zal noemen; kort na deze belediging, die ik overigens volledig pikte van de design director (hij kon niet weten hoe de vork precies in de steel zat), kreeg er een dame van de afdeling een burn-out en werd kort daarna zwanger
of ze nu ziek was of zwangerschapsverlof had of allebei tegelijk is mij nooit meer duidelijk geworden; wel had ik de enigszins twijfelachtige eer om haar plaats in te nemen als pixel-specialist
het werkproces daarna verliep moeizaam, maar het resultaat mocht er zijn; ik werd hatelijk bedankt voor mijn diensten en mijn superieur was blij mij nu snel als free-lancer te kunnen dissen
een jaar later kreeg hij een hartinfarct en is nooit meer de oude geworden; let wel: ik spreek hier over een bedrijf dat alom bekend staat als een van de beste werkgevers van Nederland

sindsdien heb ik vooral autonoom gewerkt; dat mensen mij nu nog steeds graag wegzetten als pixelneuker interesseert me geen zier meer
ik kom ze niet meer tegen; ze staan op de golfbaan, gaan naar de fitness, plegen te barbecuen of bezoeken de horeca


08/05/2011

emigratiegolf; reactie op de column van max pam in buitenhof

opvallend was het, dat ik vandaag tijdens het waarnemen van buitenhof maar liefst drie a4-tjes heb volgepend met aantekeningen; de hoeveelheid was drie tot zes keer groter dan bij vorige uitzendingen
het geeft me het gevoel dat we elkaar aan het wakker maken zijn; de hersenen van de meest intellectuele individuen in dit land blijken duidelijk geactiveerd, wat onder meer blijkt uit het feit dat zij zich vol zelfspot wegzetten als cateraars, wegwerkers of vuilophalers en bij voorkeur woonachtig zijn in het buitengebied en/of buitenland

de emigratiegolf die zich openbaart is al enige tijd gaande en doet mij onverbiddelijk denken aan het interbellum; nederlanders weten meestal niet wat dat is, omdat zij in de eerste wereldoorlog neutraal waren
zo vertrok mondriaan na een leven van omzwervingen in 1938 eerst naar london en na een bominslag in 1940 naar new york, om maar eens een voorbeeld van een beroemde, intelligente nederlander te noemen

na alle uitingen van wijze mannen - er waren zowel in het programma boeken als in buitenhof geen vrouwen aan het woord - moet ik dus constateren dat we de weg naar nederland terug moeten zien te vinden; zelf ben ik uit noodzaak ook veel verhuisd en heb in 2009 even in het buitenland gewoond
dat we die weg kwijt lijken te zijn, heeft niets met globalisme of anti-nationalisme te maken, maar met de roerige tijden die we al een aantal decennia meemaken

mondriaan had, blijkens een foto uit 1922 precies zo'n snor als adolf hitler; zijn ideeën waren eveneens radicaal en absoluut
het is belangrijk om niet elk individu van dezelfde rampzalige ideeën te verdenken en ook om niet één persoon te zien als de veroorzaker van alle ellende; als hitler niet was opgestaan, was er wel een andere halve gare opgetreden als leider van de volkswaanzin
zo ook met osama bin laden; zijn leiderschap en nu martelaarschap wordt gevoed door een breed gedragen anti-westers sentiment, dat de krijgsheer mohammed als voorbeeld en inspiratiebron heeft

de reactie van het amerikaanse volk sprak boekdelen en was eigenlijk net zo primitief als het gedrag van de hitsige moslims die dol zijn op het verbranden van vlaggen; we moeten dus concluderen dat het volk zélf het gevaar in zich herbergt van spontane ontbranding als gevolg van onderdrukking, ontevredenheid en onverdraagzaamheid
introspectie is niet alleen voor het individu, maar ook voor grote groepen een heilzame weg als gebleken is dat de problemen zich in ons eigen wezen afspelen

zo probeer ik mensen bewust te maken van het gevaar van het verbinden van een dusdanig belang aan hun eigen gezin en nageslacht, dat dat een ultiem recept blijkt te zijn voor egoïsme, naïviteit en a-sociaal gedrag; wat dat betreft waait er nu in den haag een aanzienlijk aangenamere wind dan de hoekstenen die we tijdens vier kabinetten balkenende om onze oren kregen
de koek mag groter worden dan zeven miljard mensen op aarde, maar wel graag op een wat meer altruïstische wijze dan de laatste tijd gebeurt; iemand die werkt als een non, monnik of kluizenaar dient niet te worden weggezet, maar herkend als een persoon met een specifieke devotie of levensstijl

om in te haken op uw bekwame juridische focus - we zouden veel meer mensen moeten hebben die net als u de kwaliteit van de rechtspraak op een daadwerkelijk hoger plan kunnen brengen - moet ik bekennen dat de term 'standrechtelijke executie' nieuw voor me is; wel weet ik dat zaken het beste binnen hun context waargenomen kunnen worden en dan komt bin laden er hoe dan ook niet goed vanaf
ook ik heb me aan het einde van de 20e eeuw geërgerd aan de verenigde staten met hun egoëstische economie, overdreven pattriotisme en lompe inmengingen in probleemgebieden; een belangrijk aandachtspunt is hier dat natuurlijk in principe ook de verenigde staten door het internationaal hof ter verantwoording moet kunnen worden opgeroepen, net als overigens china en japan
prof knoops liet zich onlangs ontvallen dat we nog heel ver van een dergelijke realiteit zijn; er zijn immers talloze staten die zich, hoewel kleiner in omvang, als veel grotere schurken manifesteren en waarvan hun weg naar het hof ook nog niet is voorbereid

concluderend moet ik vaststellen, dat we met deze benadrukking van de intelligentie als leidende factor op de goede weg zijn in nederland; mijn devies is dan ook: eerst de geest, dan het vlees
het omgekeerde kan ook in dit 'vrije' land, maar iedereen met gezond verstand weet dat dat meestal slecht afloopt

ik kan niet voor vrouwen spreken, omdat ik nu eenmaal een man ben; mijn voorstel in deze is dan ook: op naar een 100% vrouwelijke buitenhof!


10/04/2011

desintegratie

het was aangenaam om vandaag een intelligent persoon als jan raes over muziek te horen uitwijden; ik ben beïnvloed in mijn werk door naamgenoot hugo raes en kon horen dat dat ook voor jan geldt

toch was dit gesprek ook niet gespeend van de alles vervuilende voetbaltaal; een begrip als 'het beste orkest' hoort helemaal niet in de wereld van muziek thuis, maar in die van de sport
en mijns inziens is de verregaande invloed van de sport op andere vormen van cultuur zeer kwalijk

er bestaat dus helemaal niet zoiets als het beste orkest; alleen in een voetbalcompetitie of iets vergelijkbaar kun je spreken van het beste team

ik speel sinds eind 2008 alles solo; ik heb dus een eenmansorkest, dat moderne pop- of rockmuziek speelt
is mijn eenmansorkest beter of slechter dan dat van jan raes? welke criteria leg je aan om deze competitie vorm te geven? liefst helemaal geen criteria; liefst helemaal geen competitie, prijs of beker
het gaat wat mij betreft om de kunst van het weglaten; zo laat ik ook altijd het woord 'orkest' weg uit mijn vocabulaire, behalve in dit geval als ik iets duidelijk wil maken

muziek maken hoort bij mijn manier van leven; het is voor mij en mogelijk zelfs iedereen een primaire levensbehoefte
en net als een wedstrijd biefstuk eten, is voor mij een muziekwedstrijd een uitermate banale aangelegenheid; luister ernaar, koop het of laat het links liggen
maar maak er alsjeblieft niet de zoveelste voetbalcompetitie van; we hebben al problemen genoeg


27/03/2011

over de waarheid; reactie op de column van max pam in buitenhof

door uw benadering van de mislukte evacuatie in libië werpt u een nieuw licht op deze zaak; u constateert terecht dat de medewerker van royal haskoning iets te verbergen heeft, omdat hij anders wel naar buiten was getreden

ik heb ook iets te verbergen; toch zou het geen zin hebben mij op vergelijkbare wijze op te roepen
ik ben niet, zoals de hoofdpersoon in uw column, aanleiding tot een reeks inschattingsfouten onder verantwoordelijkheid van de minister van defensie, die over de hele wereld te aanschouwen waren; de ernst van de feiten en de mogelijke kennis ervan bepalen in hoeverre iemand gehoord dient te worden
hoewel ik graag gehoor vind, pas ik voor de belangstelling waarin paul, eric, mark, kees, winston of wat zijn naam ook is zich bevindt; hij zou zomaar iets kunnen zeggen, waardoor er een minister moet aftreden

uw slotwoorden - opdat de waarheid ook niet als laatste sneuvelt - suggereren dat de waarheid, net als dat van een kat vaak gezegd wordt, meerdere levens heeft; de vraag die opkomt is dan of de waarheid ook negen levens heeft
of dat het bij de tweede keer toch echt afgelopen is; of dat de echte waarheid aan het begin van de oorlog sneuvelt en er dan een nep-waarheid is die nog een paar jaar doorhobbelt
of dat de onwaarheid aan het einde van de oorlog sneuvelt, zodat je weer met een schone lei, maar met zware bagage, verder kunt; of dat de bevrijding sneuvelt, omdat de oorlog in het geheim nog tientallen jaren voortwoekert
allemaal vragen over de waarheid, waar niet iedereen de hersens mee pijnigt; nee, de waarheid is er vooral voor wie zich die kan permitteren


13/02/2011

reactie op de column van max pam in buitenhof

het valt me op dat u in uw columns vaak uw pijlen richt op de rooms-katholieke kerk; zelf heb ik onlangs een kritisch bericht naar de rkk verzonden, waarbij ik stelde dat het ware rooms-katholieke geloof het zonder stigmatiserende en discriminerende disciplines als de psychiatrie kan stellen
ik kan me dus vinden in uw ergernis, al gaat het bij mij om andere aandachtspunten

aan de uitlatingen van kardinaal simonis heb ik mij ook geërgerd; net als wilders heeft hij het vermogen om je haren overeind te laten staan en maakt daar even gretig gebruik van
maar net als al die anderen die verkondigden het niet geweten te hebben - gemakkelijk in te wisselen voor 'het niet hebben van een geweten' - zal hij er ook zonder strafmaatregelen vanaf komen

soms is het heerlijk om iets niet te weten; vooral als het gaat om ellende en rampspoed, waar schuldigen voor aan te wijzen zijn
de geschiedenis wijst echter uit dat er geen soelaas is voor diegenen zonder geweten, van welk (on)geloof dan ook; want als het niet de rechter is die hen voor jaren laat opbergen, dan is het wel de staat, de heer of de natuur die zich wreekt

waar de paus zich vooral lijkt te bekommeren om de geest, is ondertussen onze eigen luis-in-de-pels wilders nog steeds de hitlijsten aan het aanvoeren met zijn onderbuik-politiek; ik pleit ervoor om tot de wiedergutmachungsschnitzel ook nog even op het foute houtje van de pvv te bijten


21/12/2010

the end of psychiatry

recently i talked with a business-architect of the philips company; he was still using the idea that everyone in our society is replaceable and a wheel in the system
it is an important source of thoughts that does not place man but the system, the machine in the centre; i was not pleased with it and tried to make clear that this is not the way of the future
the coin seems to drop slowly now at philips after océ was impressed heavily by my vision earlier

  psychiatry is such a system as well; in the nearly 25 years i've been investigating it i have never observed convincing scientific evidence of the existence of psychiatric diseases that are often considered incurable
it's about diagnoses made up by people for which (poorly) designed inhumane spaces and inhumane methods (separation rooms, forced nursing, closed wards, electroshock-therapy) are made available and medication invented by people is prescribed; the phenomenon of the self-fulfilling prophecy psychiatry, a term created in 1808 by the german - and they have created incredibly destructive systems more often - johann christian reil, could flourish beyond recognition

    especially in the past decades the number of psychiatric diagnoses and the symptom-repressing medication has grown explosively as did the amount of people that were labeled with a stigmatising and discriminating diagnosis. The dsm manual of psychiatry has become bigger and bigger and this 'pill-bible' has exceeded the size of its religious predecessor by far

  the only way to get rid of this misery is to turn back the clock and to eliminate psychiatry slowly and carefully as if caressing a little bird; the ultimate means to reach this is through the politics of a leading civilization as we have in the netherlands


21/12/2010

het einde van de psychiatrie

onlangs sprak ik een business-architect van philips; hij hanteerde nog steeds de denkwijze dat iedereen in onze samenleving vervangbaar is en een radertje in het systeem
dit is een belangrijke bron van gedachten die niet de mens maar het systeem, de machine centraal stellen; ik heb hem dit niet in dank afgenomen en geprobeerd duidelijk te maken dat dit niet de weg van de toekomst is
het muntje lijkt nu ook bij philips langzaam te vallen nadat eerder océ zwaar onder de indruk was van mijn visie

de psychiatrie is ook zo'n systeem; in de bijna 25 jaar dat ik me erin heb verdiept heb ik nooit een overtuigend wetenschappelijk bewijs waargenomen van het bestaan van psychiatrische ziektes die vaak verondersteld worden ongeneeslijk te zijn
het gaat om door mensen verzonnen diagnoses waarvoor door mensen (slecht) ontworpen inhumane ruimtes en inhumane methodes (separeer-cellen, dwangverpleging, gesloten afdelingen, elektroshock-therapie) beschikbaar worden gesteld en door mensen bedachte medicatie wordt voorgeschreven; door het fenomeen van de self-fulfilling prophecy heeft de psychiatrie, een term die in 1808 is bedacht door de duitser - en die hebben wel vaker buitengewoon destructieve systemen bedacht - johann christian reil, een ongekende bloei kunnen doormaken

vooral in de afgelopen decennia is het aantal diagnoses en de bijbehorende symptoom-bestrijdende medicatie explosief gegroeid, evenals het aantal mensen die een stigmatiserende en discriminerende diagnose opgeplakt heeft gekregen; het dsm handboek van de psychiatrie is dikker en dikker geworden en deze 'pillenbijbel' heeft de omvang van zijn religieuze voorganger verre overtroffen

de enige manier om van deze ellende af te komen is heel langzaam en behoedzaam - alsof je een klein vogeltje streelt - de klok terugdraaien en de gehele psychiatrie opdoeken; het middel bij uitstek om dit te bereiken is via de politiek van een toonaangevende beschaving, zoals wij die in nederland kennen


19/12/2010

reactie op de column van max pam in buitenhof

al sinds jaren valt mij bij mijn vele tochten op de racefiets door het buitengebied de enorm weerzinwekkende stank op van varkenshouderijen uit de bio-industrie; een bezoek dat ik ooit bracht aan een exportslachterij staat mij nog helder voor de geest
de vele, als kleuters schreeuwende varkens in de wachtende vrachtwagens lieten er geen twijfel over bestaan, dat zij wisten welk lot hun te wachten stond; uw pleidooi voor verantwoorde omgang met vlees vindt bij mij dan ook veel sympathie

met kerst eet ik al jaren niks bijzonders; er staat geen kerstboom en er hangt geen kerstkrans aan mijn voordeur
ook zoek ik al enkele jaren niet meer de gezelligheid op van familie en vrienden; zodoende krijgt bij mij het kerstfeest de inhoud die het verdient

wat ik al vermoedde, namelijk dat er weinig spiritueels aan dit feest is, werd onlangs bevestigd door een tweetal jehova-getuigen aan mijn deur; jesus christus schijnt helemaal niet geboren te zijn op of rond deze tijd, maar ergens in september

toch hecht ik wel degelijk veel waarde aan de muffe en ouderwetse opvattingen over vrede, verdraagzaamheid en barmhartigheid die samen met het engelenhaar uit de doos met kerstspullen komen; het zijn juist die antieke waarden die wij meer en meer zijn kwijtgeraakt, samen met die onhandig prikkende glasvezels
hierdoor wordt onze samenleving meer en meer geteisterd door mensen die zich - met vermommingen van knuffelberen en sprookjesprinsen - als roofdieren en parasieten manifesteren, vooral eens per jaar met het lustopwekkende en decadente kerstfeest van de onderbuik


07/11/2010

reactie op de column van max pam in buitenhof

met uw opsomming van schrijvers die een afkeer hebben ontwikkeld van nederland raakt u een gevoelige snaar; houden van dit land kost de nodige moeite, die waarschijnlijk nauwelijks op te brengen is als je vanuit je eigen biotoop tot grootse literatuur komt

ik kan u mededelen dat er verschillende methodes zijn om het leven hier draaglijk te houden; het afwisselen van disciplines is bijvoorbeeld een manier om de zaken fris te houden
verder is het op afstand zetten van familie, vrienden en kennissen er een; een aantal jaren niet in het openbaar en de publiciteit verschijnen geeft ook wat meer lucht aan het geheel
bijna niemand vertellen waar je precies woont is een instrument ten behoeve van het leefbaar houden van de situatie; nauwelijks deelnemen aan het economische verkeer is een ander hulpmiddel
verder is het inperken van roem en succes ook een goed werkend mechanisme om te voorkomen dat je onnodig risico's loopt

over het aangaan van een liefdesrelatie of het stichten van een gezin heb ik het maar liever niet; het is vragen om moeilijkheden

als dit alles niet voldoende is om in goede gezondheid een veilig en tevreden bestaan te hebben in nederland rest er nog één laatste strohalm: onderduiken

jezelf handhaven in nederland is niet voor grote schrijvers weggelegd; gelukkig rommel ik maar wat aan,,,


31/10/2010

reactie op de column van max pam in buitenhof naar aanleiding van het overlijden van harry mulisch

wat de grote drie schrijvers reve, mulisch en hermans betreft, moet ik bekennen dat ik vooral met de laatste veel op heb; ik was erg gevleid toen mulisch onlangs ventileerde dat muziek als kunstvorm op een hoger plan staat dan het schrijverschap
een dergelijke uitspraak past heel goed bij harry mulisch en is tekenend voor zijn grootsheid; ik vraag me toch wel eens af of hij daar gelijk in heeft en die verwondering is volgens mij precies waar het hem om te doen is

is, want ondanks dat u vindt dat mulisch de totale onsterfelijkheid net niet heeft bereikt, heb ik ook hier mijn twijfels over; goed, ons lichaam van vlees en bloed vergaat tot stof en as na het overlijden
de met geen enkel hard wetenschappelijk bewijs aantoonbare ziel leeft voort, ik weet het zeker

het overlijden van mijn vader is de belangrijkste gebeurtenis uit mijn leven; het was een moment waarop al onze stoffelijke zekerheden ineens ontkend werden
een ervaring buiten onze aardse proporties; ik ervaarde het alsof de ziel van mijn vader hem verliet, door het universum schoot en vervolgens mijn lichaam binnenging

ook al ben ik een musicus die veel schrijft, het is de vraag of er ooit een roman van mijn hand het licht zal zien; dat komt omdat ik al buitengewoon veel voldoening in vind in het componeren van muziek en, jawel, het schrijven van de bijbehorende teksten
als ik een dergelijke creatie publiceer  voelt het heel goed dat ik een van de 800 vrienden ben van harry mulisch op het sociale netwerk facebook; hij kijkt mee en misschien luistert hij zelfs wel naar wat er uit is gekomen
als er iets belangrijks is wat harry mulisch de mensheid heeft meegegeven, dan is het dat onsterfelijkheid een buitengewoon relatief begrip is 


24/10/2010

reactie op de column van max pam in buitenhof

ik ben het niet met u eens dat de rechtszaak tegen geert wilders beter niet had kunnen worden gevoerd; de onmin tussen hem en de rechtspraak die hiermee aan het licht komt beschouw ik als betekenisvol
wilders toont inderdaad zeer weinig respect voor de rechterlijke macht en heeft de ongemakkelijke procedure waarin hij hierdoor verzeild is geraakt dan ook vooral aan zichzelf te danken

ik beschouw het proces als een slagveld tussen wilders en zijn pvv enerzijds en de rechtspraak anderzijds; niemand wil graag ruilen met de positie van een verdachte in een langslepend proces
ook wil niemand graag als niet media-geniek bekend staan en hier wordt de rechtspraak schade toegebracht; ze zullen als twee verliezers uit de strijd komen
vertrouwen stellen in deze strijdende partijen is onverstandig

ik hanteer meestal de richtlijn dat je met hen het beste zo weinig mogelijk te maken kunt hebben; toen ik in 1985 mijn studie politicologie staakte, deed ik dat omdat ik op een betere manier invloed kon - en nog steeds kan - hebben op de samenleving als ik de focus meer op cultuur zou leggen
ik heb daar ondanks alle moeilijkheden die ik heb moeten overwinnen nog steeds geen spijt van


20/09/2010

e-mail aan coen verbraak (cc ntr), redacteur vn en maker van het tv-programma: kijken in de ziel; psychiaters

geachte heer verbraak,

gisteren heb ik het hierboven genoemde programma van u bekeken; ik vond het alarmerend dat er een psychiater aan het woord kwam die beweerde dat schizofrenie een ongeneeslijke ziekte is en dat mensen die daaraan lijden altijd gevoelig zijn voor het krijgen van psychoses

ik ben zelf als innovatie-architect ervaringsdeskundige op dit gebied; zo heb ik ontdekt dat schizofrenie, psychoses en allerlei andere psychiatrische aandoeningen verzonnen ziektes zijn
ook heb ik ontdekt dat de mensheid het in de toekomst zonder de pseudo-wetenschap psychiatrie kan stellen

ik vind het dan ook zeer ernstig dat iemand iets dergelijks kan beweren ten overstaan van een miljoenenpubliek; het is een 21e eeuwse kwakzalver
ik ben me er goed van bewust dat er nog steeds een flink aantal psychiaters zijn die dergelijke zaken ongegeneerd ten toon spreiden; het zou echter beter zijn als het tegengeluid ook eens aandacht krijgt in de media, of dat dergelijke personen niet meer in beeld komen

ik ondervind de groots mogelijke moeite om met mijn deskundigheid serieus genomen te worden, alhoewel ik zowel nationaal als internationaal met de autoriteiten hierover communiceer; bijgevoegd zijn voorbeelden van mijn pogingen
gelijkgestemden in dit verband zijn emeritus hoogleraar in de psychiatrie prof dr thomas szasz, psycholoog dr john breeding, prof. dr. robert melamene (voorzitter van de faculteit biologie aan de universiteit van colorado), prof paul verhaeghe, wijlen prof andries van dantzig en prof kees trimbos

bijgevoegd treft u een recent cv waaruit u kunt opmaken dat ik vooral een creatief persoon ben; ik heb de door de bna gedoogde titel innovatie-architect bedacht, omdat duidelijk is dat ik zeer complexe, langlopende ontwerp-processen op allerlei gebieden tot een succesvol resultaat heb weten te brengen

ik verwacht u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en zie een eventuele reactie met plezier tegemoet

met vriendelijke groet,


robert van der velden


19/09/2010

reactie op de column van max pam in buitenhof

uw column van vandaag heeft me zeer verbaasd; deze was namelijk van een dermate chaotische aard, dat ik me afvraag wat het nut hiervan is
het kan natuurlijk zo zijn dat het een reactie is op de slogan van het nieuw te vormen kabinet: orde op zaken stellen; deze uiterst ongelukkige oneliner van bruin 1 roept bij mij en mogelijk ook anderen associaties op met het duitse 'ordnung muss sein'
samen met het al even onhandige logo van de pvv, het electoraat een rad voor ogen draaien en de drammerige vastberadenheid waarmee de macht wordt gezocht zijn dit allemaal geen zaken waar ik vrolijk van word

ik hoor mensen al zeggen, dat dat allemaal te makkelijk is; andere initiatieven om de voortdenderende populisten-trein te laten ontsporen zijn er echter nog niet genoeg
kortom, ik juich de door u ten tonele gebrachte chaos enthousiast toe


30/08/2010

correspondentie met drs mhp van abbe over de karel 1 sigarenfabriek

geachte heer van abbe,

dank voor uw betrokken reactie
ik had toen ik in de jaren '90 ruimtes huurde in het betreffende pand 7 jaar studie achter de rug, 2 jaar sociale wetenschappen en daarna 5 jaar design academy; samen met vele andere post-academische ontwerpers, kunstenaars, musici, architecten en theatermakers die er huurden tegen een laag tarief werd het in korte tijd een zeer inspirerende plek

het is interessant dat u mijn plannen sympathiek vindt; ik ben zelf 9 maanden geleden uit eindhoven vertrokken, nadat ik er 43 jaar gewoond heb, vooral omdat de gemeente mijn ideeën niet serieus genoeg nam
mogelijk kan uw stichting de gemeente ervan overtuigen dat het pand destijds ten onrechte gesloopt is; dat is een belangrijke eerste stap, die de bewustwording ten aanzien van industrieel erfgoed ten goede komt
ook is het verstandig vooraf kopieën van de technische tekeningen van het gebouw te laten maken bij de technische dienst van de gemeente, voordat deze op mysterieuze wijze niet meer te vinden zijn; het is een belangrijke aanwinst voor de henri van abbe stichting en ik ben zelf, vooral aangezien ik 150 km van eindhoven woon, niet zo gemakkelijk in de gelegenheid dit te doen
graag verneem ik of dit mogelijk is

het is mijn overtuiging dat de zucht naar geld weinig goeds oplevert; het plan voor de 'wederopbouw' - wat ik in dit verband een erg treffend begrip vind - is dan ook tot mij gekomen zonder dat ik me bekommerd heb om de kosten
ik begrijp dus erg goed dat uw stichting principieel zonder financiële middelen opereert

in verband met het verregaande karakter van mijn activiteiten heb ik sinds 2009 contact met de rijksoverheid gezocht; twee weken geleden ben ik uitgenodigd op het ministerie van justitie als gevolg van mijn positief ontvangen inspanningen, hoofdzakelijk in de stad eindhoven

op dit moment correspondeer ik met de nederlandse zorgautoriteit en het ministerie van vws, omdat gebleken is dat ik deskundigheid heb opgebouwd ten aanzien van de geestelijke gezondheid die superieur is aan de psychiatrie als geheel

gezien het belang van mijn activiteiten is het dus niet zo ondenkbaar dat dit gebouw er weer komt; dat het overkomt als een illusie vind ik geen probleem
zo ontstaat immers elk goed idee; vanzelfsprekend dient er natuurlijk een flink draagvlak te ontstaan voordat de herbouw gerealiseerd is
dit is mijns inziens vooral een kwestie van tijd; naar mate deze verstrijkt wordt de geschiedenis steeds meer zichtbaar, evenals de noodzaak van compensatie van de onterechte sloop

indien u meer wil weten, kunt u me vanzelfsprekend mailen, bellen of schrijven

hoogachtend,


robert hje van der Velden


drs mhp van abbe schreef:

heer van der velden,

bij de stichting henri van abbe hebben we uw brief ontvangen; ik ben niet alleen vice-voorzitter van die monumentenstichting, maar ook de kleinzoon van henri van abbe
mijn vader albert was directeur toen de karel 1 fabriek aan de tongelresestraat afbrandde; de gespaarde 'beltman-bouw" ken ik dus heel goed
voor uw komst was de combinatie van eindhovense ziekenhuisapotheken er gevestigd en het is dus heel goed mogelijk dat mijn vader uw huurbaas geweest is; ik ben het met u eens dat het voor 1926 een uiterst modern gebouw was, dat op moment van sloop nog in redelijke conditie was
juist vanwege dit soort barbarij zijn we met de stichting begonnen

uw plannen zijn sympathiek en misschien wat illusoir; ik hoor graag meer
als stichting kunnen we u op allerlei manieren hier in de stad de weg wijzen, maar geld bezit de stichting niet; dat is een bewuste policy

u succes wensend met uw plannen, tekent met de gepaste achting,


marc van abbe


20/08/2010

brief aan de henri van abbe stichting betreffende de karel 1 sigarenfabriek

geachte heer, mevrouw,

naar aanleiding van berichten in de media met betrekking tot gedragingen van de gemeente eindhoven rondom monumentenzorg, lijkt de tijd mij rijp om uw organisatie op de hoogte te stellen van de mijns inziens onterechte sloop van de van abbe karel 1 sigarenfabriek; ik heb dit gebouw bestudeerd omdat ik er na mijn studie aan de design academy anderhalf jaar lang een werkplaats en geluidsstudio had in 1994 en 1995

de naam van de fabriek, die groot op de vierde verdieping aanwezig was, was al jaren afgedekt met stalen profielplaten; ik heb destijds de tekeningen opgevraagd bij de technische dienst van de gemeente en er een maquette van gemaakt

het was een van de eerste modernistische panden, ontworpen door architect arend beltman en gebouwd in 1926; het sheddak, dat voor prachtig licht zorgde op de vierde verdieping, stak fier uit boven de overige bebouwing in de omgeving
het gebouw is gesloopt in 1997 om plaats te maken voor een woningbouwproject van de firma moeskops

gezien de onschatbare waarde van dit industriële erfgoed heb ik het plan opgevat te streven naar herbouw, bij voorkeur op dezelfde plek; de kosten hiervan worden geraamd op ca. 100 miljoen euro
dit gebouw zou een nieuwe bestemming kunnen krijgen als post-academisch centrum voor pioniers op het gebied van kunst en cultuur; markant is dat er in arendonk, belgië ook een van abbe sigarenfabriek staat die onlangs is gerenoveerd en een nieuwe bestemming heeft gekregen als kunstacademie

ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en zie een eventuele reactie met plezier tegemoet

hoogachtend,


robert van der velden

innovatie-architect
voorzitter new taxandria foundation


08/08/2010

depressie

beste redactie,

met veel plezier kijk ik naar de nieuwe serie zomergasten; in de uitzending van vanavond, die sterk toegespitst is op psychologie en taalgebruik, werd door jelle brandt corstius de term depressief gebruikt

ik heb in 2009 vanuit mijn expertise als innovatie-architect ontdekt dat we het in de toekomst zonder de psychiatrie kunnen stellen; de term depressief is in gebruik door de psychiatrie
talloze mensen over de hele wereld krijgen anti-depressiva voorgeschreven, terwijl niet wetenschappelijk is bewezen dat deze middelen daadwerkelijk genezen; dit werd al eerder op de avond verteld door gast paulien cornelisse

eerder heb ik programmamaker bram van splunteren op het gebruik van de term borderliner gewezen en hem ervan overtuigd dat het beter is te vertellen dat de betreffende persoon dient te werken aan haar zelfstandigheid

depressie is als woord afkomstig uit de meteorologie; via de weerberichten is deze term in de psychiatrie terecht gekomen en vandaar in de volksmond
het negatieve effect van het feit dat een psychiatrische diagnose door iedereen gebezigd wordt, is dat deze zich vanzelf verspreidt; de farmaceutische industrie vaart hier wel bij, maar mensen zijn er niet echt door geholpen

beter zou het dus zijn om de term depressie(f) te vermijden; andere woorden die niet hetzelfde negatieve effect hebben zijn bijvoorbeeld bedroefd, treurig, oververmoeid, teneergeslagen etc
er kan dan ook eerder gedacht worden aan andere remedies dan medicijnen, bijvoorbeeld een vakantie, rust, afzondering etc, ook al is onze jachtige economie hier (nog) niet op ingericht

ik hoop dat jullie begrijpen waar ik het over heb en bereid zijn rekening te houden met deze taalvervuiling

indien er naar aanleiding van dit bericht vragen zijn, neem dan gerust contact met me op

met vriendelijke groet,


robert van der velden


26/04/2010

de beste gitarist?

naar aanleiding van het artikel van nrc van 26 april 2010
de beste gitarist van de laatste 30 jaar

competities, wedstrijden en prijzen zijn allemaal geen muzikale vormen om muziek mee te waarderen en zijn afkomstig uit de sportwereld; ook voor grote literatuur geldt dit overigens, waar vooral prijzen gegeven worden omdat het schrijverschap als beroep maar niet serieus genoeg wordt genomen

waar het mijns inziens naartoe moet is dat we het arbeidsethos dusdanig aanpassen dat culturele beroepen worden beloond in overeenstemming met het maatschappelijk belang ervan; kunstenaars, schrijvers, vormgevers en musici dienen niet langer te worden weggezet als wilden in een onzichtbare apenkooi, maar gewoon een salaris te ontvangen dat in overeenstemming is met hun kwaliteiten


18/04/2010

het is ingewikkeld - reactie op de column van max pam in buitenhof

reagerend op uw column in buitenhof van vandaag, kan ik allereerst constateren dat u uw verwarring naar aanleiding van een aantal actuele gebeurtenissen met het publiek deelt

uw grieven ten aanzien van de rooms-katholieke kerk steekt u niet onder stoelen of banken; u grijpt van alles en nog wat aan om deze religie in een kwaad daglicht te stellen, zo blijkt ook uit een ander stuk op deze site
wat mij opvalt is dat de nuance het in dit verband aflegt tegen de emoties

duitsland wordt bijvoorbeeld afgeschilderd als een land dat vooral kampbeulen heeft gehad met een rooms-katholieke achtergrond; toch is meer dan de helft van de duitsers protestants en was dit ook al in de jaren '30 en '40 van de vorige eeuw
de hoofdstad berlijn, vanwaar alle rampspoed werd aangericht, is zelfs volledig protestants

wat in dit verband erg interessant is, is nederland met belgië te vergelijken; in nederland is de overgrote meerderheid protestants, belgië is bijna volledig katholiek
voor de tweede wereldoorlog waren er ca 140000 mensen in nederland die de joodse religie aanhingen, in belgië ca 70000; in beide landen waren er na de holocaust ca 35000 over
er zijn er dus in nederland pakweg drie keer zoveel afgevoerd naar de kampen; ik heb hier geen directe verklaring voor, maar het geeft beslist te denken

ik prijs mij gelukkig dat een van mijn beste vrienden joods is en heb zo veel respect ontwikkeld voor deze cultuur, die tenslotte duizenden jaren ouder is dan het katholicisme; respect voor mijn geloofsovertuiging ben ik echter zelden tegengekomen
in nederland is het zelfs impopulair om over je religie te spreken in het openbaar, zeker als die rooms-katholiek is

katholiek betekent niets meer en minder dan universeel; 17,3 % van de wereldbevolking is katholiek
waar ik in nederland tot een verguisde minderheid behoor, is deze kerk wereldwijd zeer groot; nergens in mijn religieuze opvoeding heb ik ooit gehoord dat de joden christus hebben vermoord, wel dat hij de koning der joden was en door de romeinen aan het kruis geslagen is
nooit ben ik geconfronteerd met seksueel misbruik, wel heb ik leren tongzoenen in de progressief-katholieke kerk waar ik graag kwam


14/04/2010

the vatican about the beatles

after all the scandal the vatican has been dealing with, it's nice to know it's finally forgiven , , , the beatles

yes, the beatles, who haven't been controversial for four decades, have received the vatican seal of approval

way to go out on a limb, your eminences

vatican newspaper l'osservatore romano paid tribute to the fab four in its weekend editions, marking the 40th anniversary of the band's breakup

"it's true, they took drugs; swept up by their success, they lived dissolute and uninhibited lives," said the paper
"they even said they were more famous than jesus," it said, recalling john lennon's 1966 comment (which was actually that they were "bigger than Jesus") that outraged many catholics and others

"but, listening to their songs, all of this seems distant and meaningless," l'osservatore said; "their beautiful melodies, which changed forever pop music and still give us emotions, live on like precious jewels"

what's next, the cardinals with beatles haircuts? or a pronouncement that "lucy in the sky with diamonds" really stands for liturgy, sacrament, dominus?


by howard gensler
philadelphia daily news
daily news tattle columnist


28/03/2010

reactie op de column van max pam in buitenhof over het schrappen van de psychoanalyse uit het ziekenfonds

met veel affiniteit hoorde ik vandaag uw column in buitenhof aan; in grote lijnen ben ik het eens met uw kanttekeningen bij het uit het ziekenfondspakket gooien van de psychoanalyse
waar u het echter niet over heeft, is dat er wel eens een puur economische oorzaak te vinden zou kunnen zijn voor deze beslissing

de tijd van academici wordt duur betaald; dit is zeker het geval bij psychiaters, die twee universitaire studies hebben afgerond, namelijk geneeskunde en psychologie
als iemand voor een freudiaanse behandeling vijf keer per week op de chaise longue dient te komen liggen, is het honorarium al snel meer dan 1000,- euro per week per cliënt (in de moderne psychiatrie spreekt men niet meer over patiënten)

vergelijk dit met de evenmin bewezen helende werking van het bustochtje naar lourdes; hiervoor heeft men ca 80 cliënten nodig, een buschauffeur, een touringcar, een overnachting in een pension en wat brandstof

de kosten van deze 'therapie' zijn natuurlijk bespottelijk laag vergeleken met die van de psychotherapie; waar we mijns inziens naartoe moeten is een wereld, waarin de psychotherapie weer wel betaalbaar wordt
dat kan op lange termijn ontstaan als ons geld steeds minder waard wordt, een ontwikkeling die natuurlijk onvermijdelijk is


27/01/2010

paul verhaeghe: het einde van de psychotherapie

de theorie van sigmund freud is onpopulair omdat algemeen wordt geloofd dat zijn ideeën geen wetenschappelijke basis hebben; tegenwoordig ligt de nadruk op de genetische achtergrond van gedragsproblemen, die vaak wordt gepresenteerd als onweerlegbaar feit
in 'het einde van de psychotherapie' bewijst paul verhaeghe, hoogleraar cognitieve psychologie, dat freuds werk nog steeds heel waardevol en bruikbaar is en dat de genetische basis van psychologische problemen minder betrouwbaar is dan vaak wordt aangenomen

de westerse wereld kampt met een depressie-epidemie, zoals beschreven door trudy dehue (eerder te zien bij boeken); voortbordurend op freuds theorie over de oorzaak van depressie verklaart verhaeghe dat deze epidemie het resultaat is van het verdwijnen van identiteit
een vorige generatie weekte zich los van iedere soort van autoritaire inmenging met als resultaat leeglopende kerken, gebroken gezinnen en carrièremakers die zelden langer dan een paar jaar voor hetzelfde bedrijf blijven werken; nu blijkt echter dat deze verdwenen stabiele factoren en blijvende sociale verbindingen een mens voorzien van zekerheid, bevestiging en op den duur van een identiteit omdat je weet wie je bent ten opzichte van de ander
depressie volgt wanneer door gebrek aan identiteit een mens zich ook niet meer zeker weet van het doel in het leven en op den duur ieder sociaal en ethisch richtingsgevoel verliest

verhaeghe stelt dat het gebrek aan identiteit door het verminderende aantal sociale banden heeft geresulteerd in een obsessie met het lichaam, een andere manier om een identiteit te verwerven; kan je je immers niet vergelijken met je gezinsleden, pastoor of collega om jezelf zo te definieren, dan profileer je je door uiterlijk vertoon en seksueel gedrag
in het zoeken naar een identiteit is het eigen gender al snel een beginpunt; door mannelijke of vrouwelijke eigenschappen extreem uit te vergroten vindt men een basis voor identiteit, maar deze blijkt minder bevrediging te geven dan een identiteit gebaseerd op sociale verbintenissen

deze problematiek zorgt voor een nieuw soort patiënten; waar zich vroeger patiënten aandienden die een neurose of complex ontwikkelden omdat ze iedere seksuele fantasie moesten onderdrukken, is er nu een vloedgolf aan patiënten die juist iedere snelle lichamelijke bevrediging aangrijpen, maar van binnen een grote leegte ervaren
vroeger was het onderdrukken van het lichamelijk instinct een oorzaak voor problemen, nu is het gebrek aan enig andere beweegreden de oorzaak

het meest schrijnende aan deze nieuwe generatie patiënten is dat de farmaceutische industrie gewetenloos op hun problemen inspeelt; door ieder gevoel van eenzaamheid, verdriet, of onbehagen te labelen als ziekte wordt de oorzaak van de ellende buiten de patiënt gelegd
de patiënt is dan immers het slachtoffers van verkeerde genen, waar geen goed gesprek aan zal helpen; de oplossing staat vervolgens klaar in pilvorm

verhaeghe gaat zelfs zo ver te stellen dat aandoeningen zoals adhd en pdd-nos niet bestaan; de symptomen natuurlijk wel: drukke of verlegen kinderen zijn een feit
het probleem ontstaat wanneer een patiënt niet als een persoon met een aantal eigenschappen wordt beschouwd, maar als die eigenschappen worden gefilterd tot een paar goed te classificeren afkortingen; diagnose van zo'n soort aandoening gebeurt meestal met behulp van de dsm, een diagnostisch handboek dat niet, zoals men zou verwachten, samengesteld werd door onafhankelijke wetenschappers maar eerder een allegaartje van meningen is
de samensteller is de amerikaanse psychiatrische associatie, een belangenvereniging die ooit zelfs met een stemming besloot of homoseksualiteit al dan niet een categorie moest worden; zo worden ook te pas en te onpas aandoeningen toegevoegd, tot grote vreugde van de farmaceutische industrie
zo kan er bijvoorbeeld weer een nieuwe pil in de markt worden gezet tegen een abnormaal lange rouwperiode; de Ddsm methode valt dus moeilijk wetenschappelijk te noemen, en blijkt in de praktijk al helemaal niet bij te dragen aan een structurele oplossing

verhaeghes voorstel om terug te keren naar een psychologische methode biedt een geruststelling; hoewel de oplossing niet meer in een pilletje te vinden is, legt het de nadruk op een menselijker manier van omgaan met psychologische problemen
niet langer regeren de zogenaamde allesbepalende genen en het wordt weer mogelijk jezelf te veranderen; hoewel de psychiater ook niet almachtig is, kan deze in ieder geval wel helpen om van psychiatrisch ongelukkig te veranderen in 'gewoon ongelukkig'.