A L L I A N T I E   F O R M U L E
De Alliantie Formule betreft de neerslag van waardevolle (ervarings)wetenschap ten behoeve van een betere geestelijke gezondheidszorg
en volksgezondheid, maar ook voor een betere veiligheid. De formule is ontwikkeld sinds medio 2015. Vanaf september 2016 is versie 2.2 gepubliceerd op het web.

Versie 3.0 editie hyper licht heeft 50 pagina's en kan zo bijvoorbeeld in procedures online worden geplaatst (1,6 MB).
Versie 3.0 editie ultra licht heeft 79 pagina's en kan zo gemakkelijk als een boekje gebonden worden of per e-mail worden verzonden (2 MB).
Versie 3.0 editie super licht is niet openbaar toegankelijk, biedt achtergrondinformatie en heeft 99 pagina's (editie licht zonder de procedures).
Versie 3.0 editie extra licht heeft 304 pagina's en 6 geanonimiseerde - waarvan 5 tuchtrechtelijke - procedures; alle procedures zijn nog niet
compleet toegevoegd.
Versie 3.0 editie licht is eveneens niet openbaar toegankelijk, biedt achtergrondinformatie en heeft 319 pagina's; momenteel niet online.
De historische aspecten en begrippen van de Alliantie Formule 3.0 zijn ook los te downloaden (1 MB): AF 3.0 Begrippen