NTF

Het wegnemen van de grenzen tussen de verschillende ontwerpdisciplines en het bevorderen van 'het geïntegreerde denken' hierdoor is een belangrijke doelstelling van VGO. Grafisch ontwerp, webdesign, muziek, beeldende kunst en architectuur inspireren elkaar en de combinatie leidt tot een nieuw fenomeen: het interdisciplinaire ontwerpen.

NTF
NTF

De NTF was opgericht in 2003, onder meer om de mogelijkheid van bouwen in het groene buitengebied te onderzoeken. De actuele tendens laat een omslag zien van het tot voor kort geldende verbod op bouwen in het groen. De VROM-raad kwam in 2004 met een 'nee tenzij' beleid dat door minister Dekker is overgenomen. Het begrip 'tenzij' duidt hier op het toevoegen van waarde aan het buitengebied. De NTF voegt waarde toe aan het landschap door respect voor de omgeving en haar historie. Als ware pioniers onderzoeken we de mogelijkheid van een systeem dat geavanceerder is dan onze huidige democratie.

VGO projects